Connex 72,5 kV stik

Webinar

Webinar: Ny teknologi til berøringssikker tilslutning i højspændingsanlæg til lands og til vands

I takt med at kravene til netværksinfrastrukturen stiger, stiger også efterspørgslen efter mere fleksible, plads- og tidsbesparende løsninger til ændringer og udvidelser af eksisterende transmissionsanlæg.
Deltag i vores webinar og få overblikket over mulighederne med ny teknologi for applikationer til vands og til lands.

Verdens mindste berøringssikre 72,5 kV stik

Der er klar tendens til, at transformerstationer bliver mere og mere kompakte, mens netværksinfrastrukturen i et moderne samfund skal være stadigt mere dynamisk. Elforsyningen føres ikke længere i luftledninger, men udføres med kabler, som ved terminering til anlæg typisk udføres med stikforbindelse. Der er en stigende efterspørgsel efter fleksible løsninger, og anvendelsen af den velkendte endeslutning er ikke længere optimal.

Deltag i vores webinar omkring en teknologi, der både giver en berøringssikker og fleksibel forbindelse, hvad enten du skal tilslutte, forlænge eller ændre på en transformer, koblingsanlæg eller gasisoleret station (GIS anlæg). Vi kommer også ind på løsninger til off-shore vindmøller.

Efter webinaret vil du have overblik over hvilke kriterier, der er afgørende for, at du vælger den rette størrelse i forhold til anvendelsesområde; hvilket værktøj, der vil give dig det bedste resultat og et overordnet kendskab til teknologien bag denne kompakte og tidsbesparende form for tilslutning.

I marts måned holder vi et træningsseminar med en repræsentant fra Pfisterer, som er førende på området, hvor du får mulighed for at blive certificeret i anvendelsen af Connex 3.

Webafholder:
Ole Nørlem

Målgruppe:
Ansatte i elforsyningen – herunder transmission – samt hos el-entreprenører og OEM virksomheder i el-branchen.

Download præsentation i pdf