Renere luft til turister og beboere i Nordhavn

Nordhavn skal udbygges. Udover 38.000m2 boliger, butikker og kontorer skal området beriges med to metrostationer, en ny krydstogtskaj og en containerterminal. En så stor udbygning kræver store mængder energi.

Fra politisk side er det besluttet, at krydstogtskibe ikke må forsynes med fossile brændsler, mens de ligger ved kaj i danske havne. De skal forsynes med miljøvenlig el, så forureningen minimeres, mens turisterne hygger sig i København. 

Når krydstogsskibe lægger til ved den 1100 meter lange Oceankaj og ved Langelinie kræver det derfor store mængder elektricitet at holde skibenes faciliteter i gang. Det har derfor været nødvendigt at  etablere elforsyning fra 30kV koblingsstationen SMK på Østerbro med et 30kV kabel til en midlertidig transformerstation i Nordhavn, der midlertidig forsyner et nyt landstrømsanlæg til forsyning af området. 

Den midlertidige transformerstation vil senere blive erstattet af en permanent transformerstation, der er tiltænkt at være primært forsynet fra Energinet på 132kV niveau. 

I takt med at feltet udvides eller der arbejdes på anlægget, skal spændingen effektivt afbrydes. Nexel, som står for arbejdet med udbygningen af transformerstationen, havde da også ganske specifikke krav til de leverandører og komponenter, der bliver leveret ind til 30 kV felterne på Svanemøllen. Wexøe har leveret adskillere som sikrer, at spændingen kan afbrydes, så det er fuldt ud forsvarligt at arbejde på anlægget. 

”Wexøes adskillere opfylder til fulde vores krav med hensyn til tekniske specifikationer. De fysiske mål er en fordel, og så er de de eneste adskillere på markedet som klarer 31,5 kA med disse fysiske dimensioner, udtaler Kenneth With Hansen, som er Senior Project Lead hos Nexel. 

Transfomerstationen i Nordhavn vil løbende blive udbygget til maksimalkapaciteten i 2028. 

Det drejer sig om grøn omstilling og Nexel har med denne overgangsløsning bidraget til renere luft over København. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Wexøe, som hele vejen i projektfasen har indfriet vores forventninger, afslutter Kenneth.

billedet ses fra venstre Kenneth With Hansen,  Bo Svendsen,  Henrik og Toke, som har stået for installationen hos NEXEL.