Mellemspænding 10-72 kV – Distribution

ORMAZABAL har stor ekspertise og erfaring inden for mellemspændingsløsninger såsom koblingsanlæg og transformere til vindmøllebranchen – både i vindmøllen og i forbindelsen til forsyningsnettet.

I næsten 3 årtier har ORMAZABAL udviklet, produceret og leveret præfabrikerede komplette transformerstationer (kiosker) og koblingsanlæg i beton. Transformerstationerne er udviklet til at opfylde alle industrielle krav, inklusive de i  solcelleanlæg og vindmøllebranchen, samt olie- og gasproduktion.