Mindre støj ved brug af nyeste shunt reaktor-teknologi

Mindre støj ved brug af nyeste shunt reaktor-teknologi

Energinet har netop installeret nye shunt-reaktorer (kompenseringsspoler) i Hovegård og Teglstrupgård som erstatning for to gamle reaktorer.

Med de to nye reaktorer forventer Energinet at kunne reducere støjniveauet i stationerne. “De nye reaktorer fra BEST er moderne state-of-the-art og har væsentligt lavere lydniveau, end de gamle reaktorer,” udtaler Jan Lykkegaard fra Energinet.

Shunt-reaktoren absorberer reaktive effekt i transmissionnettet, og øger derved energieffektiviteten og stabiliteten i nettet. Shunt-reaktoren og er i dag den mest kompakte enhed til reaktiv effektkompensering i højspændingslinier og -kabler. Wexøe Power er eneforhandler af BEST udstyr i Danmark.

På billedet ses Jan Lykkegaard, Energinet og produktchef Ole Nørlem, Wexøe Power ved overdragelsen af reaktorerne til Energinet.