Udfordringer og krav til fremtidens smartgrid elnet

I forbindelse med den grønne omstilling er der kommet rigtig mange bidragydere til elnettet. Dette giver overharmoniske strømme THDi og har en uheldig påvirkning på spændingskvaliteten på elnettet. Senseleq har udviklet en målemetode, som løser udfordringen.

Årsager og sammenhæng ved overharmoniske strømme og spændinger

Hvad er opskriften på fremtidens elnet til bæredygtig energi (smart grids)?
Hvordan udvikler vi højspændingstransformerstationer og elkomponenter til disse fremtidige elnet, som kræver en kapacitetsforøgelse til transport af bæredygtig energi?
Hvordan passer de eksisterende elnet overhovedet ind i dette?
Kan de eksisterende komponenter modstå den meget højere kapacitet?

Udvikling af Smart Grids

For at nå klimamålene for 2025 er det nødvendigt, at der foretages store tilpasninger af elnettet, og at eksisterende infrastruktur forbedres drastisk.

Elnettet en en vigtig del af Danmarks kritiske infrastruktur. Derfor er det af stor vigtighed at elforsyningen er driftsikker og sikret bedst muligt mod nedbrug.

Omstillingen til miljøvenlige energiformer kræver nytænkning og innovation. Innovationer, som ikke indgår i designkriterierne for størstedelen af ​de ​eksisterende net. Derfor er der en øget risiko for fejl og forstyrrelser og kortere levetid for eksisterende udstyr.

Det er derfor vigtigt og nødvendigt at indse, at der skal ske en opgradering i vores energisystemers højspændings- og mellemspændingsnet.

Den indvirkning, som stigningen i effektelektronik har på behovet for strømkvalitetsovervågning, forstærker behovet for at supplere eller erstatte den eksisterende måle- og observationstilgang med nye effektmåleteknologier.

At måle er at vide-metoden

At måle er at vide! (Lord Kelvin)

For at fastslå problematikken omkring smart grid og overharmoniske strømme  skal der laves pålidelige målinger.

“At måle er at vide”-metoden er specielt udviklet til omstilling af energinet og kan skiftes fra statisk drift i eksisterende elnet med overvejende analoge komponenter, til en meget mere dynamisk drift med et væld af forskellige generatorer, hvilket betyder, at en switch til digitale komponenter er påkrævet (spændings- og strømmålinger).

Senseleq er et joint venture mellem ELEQ og Danisense og hviler på ELEQS mere end 75 års erfaring fra eltransmission og distribution og Denisenses banebrydende ekspertise i transformer design og zero-flux strømtransducere teknologi til måling af DC, AC, men også DC-forurening i AC og AC-forurening i DC.

Læs mere om Senseleq

Kim Clante Hansen

Kontakt mig

Har du spørgsmål eller en udfordring, du gerne vil have sparring omkring?

Kim Belling Hansen
Salgsingeniør
Tlf. 2011 0208
kbh@wexoe.dk