Miljøvenlig køreledning

Nye køreledninger reducerer CO2-udledningen allerede på den korte bane

Der er bred enighed om, at klimaforandringerne skyldes menneskets udledning af CO2 til atmosfæren. Ligeledes at samfundet som helhed – borgere og erhvervsliv – skal bestræbe sig på at gøre noget ved problemet.

Banestrækninger med reduceret CO2-aftryk

Jernbanedrift er som bekendt en energikrævende sektor, hvor selv mindre besparelser per enhed vil have stor effekt på både den korte og lange bane. Samtidig skal jernbanens driftssikkerhed naturligvis være i højsædet.
I forbindelse med renoveringer af køreledninger på kortere strækninger, kunne det være oplagt at installere de nye køreledninger med de energibesparende, og dermed CO2-reducerende, egenskaber. Ikke mindst ved etablering af helt nye banelinjer, er det fordelagtigt at benytte den ny teknologi.

Innovative kabellegeringer med 23% bedre ledningsevne

Det belgiske firma Lamifil designer, udvikler og producerer luftledninger til el- og BaneBranchen i hele verden. De sidste par år har der været kraftigt fokus på at udvikle miljøvenlige luftledninger. Det seneste nye fra Lamifil er udviklingen af 3 forskellige kabellegeringer til køreledninger med nye mekaniske og elektriske egenskaber. De nye køreledninger har op til 23 % bedre ledningsevne, hvilket sikrer et mindre varmetab i ledningerne og dermed et reduceret CO2-udslip.

Ledningerne har desuden meget høj mekanisk trækstyrke, hvilket tillader en længere masteafstand, der igen vil indvirke positivt både på C02-regnskabet og den samlede økonomi ved anlægsopgaven.

Lamifils køreledninger er allerede implementeret i Canada og Asien, hvor de fungerer i både kolde og varme miljøer. I samarbejde med Wexøe A/S har Lamifil eksempelvis leveret de nye 400 kV luftledninger til Kassø-Tjele i Jylland.