Korrekt valg af muffe sikrer elforsyningen i Danmark

Korrekt valg af muffe sikrer elforsyningen i Danmark

Elforsyningen er under forandring, hvad der både øger belastningen på forsyningsnettet og stiller større krav til installationsmateriellet på 1-36 kV-niveauet. Pfisterer fra Wexøe Powers program har fokus på fremtidens tekniske udfordringer

Efterspænding øger kun troen– ikke pålideligheden

Af Rolf Sylvester-Hvid – Elteknik

I mange år har forsyningsnettet levet sit eget fredelige liv. Det danske elnet er typisk dimensioneret til at fungere under 20 til 40 procent af fuldlast, og derfor har installationerne ikke været stresset i nævneværdigt omfang. Det har været den klassiske topdown infrastruktur, hvor kraftværkerne har genereret den elektriske energi, og forsyningsselskaberne har distribueret energien til forbrugerne gennem ganske forudsigelige arkitekturer.

– Man kan sige meget pænt om vindenergien og de decentrale energikilder, som i stigende grad dukker op hos de private forbrugere. Men det vender op og ned på de konventionelle arkitekturer i forsyningsnettet. Vindenergien har givet meget mere fluktuerende belastninger og langt højere belastninger på nettet. Samtidig har brugen af vindenergi afsløret en række fejl på distributionsnettet. De har kunnet eksistere upåagtet i mange år, men med pludselige høje lokale belastninger dukker de termiske problemer op i installationsmateriellet, fortæller Henning Kræmmer, der er produktchef hos Wexøe Power (Tidl. Skaarup Imcase, red.)

Elforsyningen er reelt ikke længere envejs, men skal snarere ses som en tovejsmodel – eller et egentligt meshnetværk med en temmelig høj grad af uforudsigelighed. Og der er flere udfordringer på vej. Investeringer på lokalt og regionalt plan i elektriske letbaner, metrosystemer – og på sigt også lade- og forsyningssystemer til elbiler – udfordrer også forsyningsnettet, og skal man løfte en generel pegefinger, så er en høj forsyningsstabilitet afgørende for en række af de installationer, som vil præge fremtidens infrastruktur.

Undgå kontaktbesvær

– Forsyningsstabiliteten er afgørende for driften af eksempelvis de mange datacentre, der dukker op i Danmark for tiden. Selvfølgelig opererer datacentrene med batteribackup, men en væsentlig del af årsagen til, at internationale virksomheder placerer deres datacentre i Danmark, er adgangen til grøn energi. Den skal så også kunne komme sikkert frem. Men når vi opererer med et net, hvor såvel energiforsyningen som forbruget opererer med meget store udsving, så vil der opstå en masse fuldlastsituationer, og det stresser både kontakter og muffer i forsyningen, forklarer Karsten Ilsøe, der også er produktchef hos Wexøe Power.

Vanen tro står der tyskere bag megen soliditet, og det er da også Wexøe Powers partner, tyske Pfisterer, som har fokus på forsyningskvaliteten. Pfisterer fremstiller et stort program af installationsmateriel til niveauet mellem 1 og 36 kV, og Winterbach virksomheden har forsket meget i årsagerne til udfald i forsyningen som følge af kontaktmateriel, der fejler. Det giver også fantastisk god mening, for det rigtige kontaktmateriel kan gøre en verden til forskel – ikke mindst, hvis det også bliver brugt rigtigt.

– Der er mange steder en tro på, at man kan opretholde gode forbindelser ved efterspænding af samlingerne på nettet, men vi kan konstatere, at efterspænding kun øger troen på funktionen – og ikke pålideligheden. Med den rigtige tilspænding kan skrueforbindelserne i mufferne holde i 50 år – og fedt styrker bestemt samlingen – men alle komponenter har en vis levetid, så efter 50 år kan man nok regne med, at en muffe skal udskiftes. Det hjælper ikke bare at spænde til, fortsætter Karsten Ilsøe.

Internationale undersøgelser bekræfter formodninger

Hvis man går de internationale forsyningsnet efter i sømmene, så viser undersøgelser, at forsyningsnettet i Thailand løber tør for strøm 14 timer årligt. I USA er tallet ni timer årligt. Og i Tyskland taler man om beskedne syv minutter årligt. Selvfølgelig skal man tage højde for såvel klimaforhold som topologien af forsyningsnettet, men kvaliteten af installationsmateriellet spiller også ind – og Tyskland har i sammenligning med både USA og Thailand en langt højere grad af forsyning fra vedvarende energikilder. Canadierne har undersøgt, hvilke tekniske problemer der forårsager udfaldene på Canadas nationale net. Det er også tankevækkende: 10,4 procent af udfaldene skyldes ledningsforstyrrelser, mens 17,4 procent skyldes de drilske fugtforhold, der gælder for det canadiske marked. Men hele 38,3 skyldes løse kontakter, og det er et skræmmende højt tal.

– Den canadiske undersøgelse har dog samtidig den store fordel, at resultatet peger på, at størstedelen af udfaldene på forsyningsnettet kan løses med meget små midler. Det rigtige kontakt- og installationsmateriel og den rigtige brug kan fjerne de fleste problemer. Man bør overveje, hvor man skal spare, og hvor man skal investere, for penge brugt på godt installationsmateriel er hurtigt tjent ind gennem en højere oppetid af forsyningen. Af samme årsag afholder vi seminarer for vores større kunder, så de kan se, hvordan Pfisterers produkter kan fjerne problemerne, før de opstår – og hvordan man bruger produkterne rigtigt, siger Henning Kræmmer.

En del af hemmeligheden ligger i at fjerne tvivlen om brugen af installationsmateriellet. Pfisterer har udviklet den såkaldte Siconskrue, der giver en mere entydig – og faktisk ”trinløs” – korrekt tilspænding af skruen i en muffe end de konventionelle afrivningsskruer, der knækker ved et forudbestemt moment. Og så slipper man for skarpe afrivningsfremspring. Systemet virker – og holder. Også under forcerede tests, lover både Pfisterer og folkene hos Wexøe Power.

Klik her for at læse artiklen skrevet af Rolf Sylvester-Hvid for fagbladet Elteknik nr. 9, 2017.