Elforsyning

Intelligent el-distributionsnet er vejen frem

Vedvarende energikilder udfordrer det eksisterende el-distributionsnet og derved driften. Ved etablering af et intelligent el-distributionsnet kan disse udfordringer løses. Hør om praktiske eksempler og hvordan på vores webinar d. 2. april.

Vedvarende energikilder udfordrer det eksisterende el-distributionsnet og kan være årsag til driftforstyrrelser. Anvendelse af flere intelligente, decentrale målepunkter kan i stort omfang afhjælpe denne problematik.

REPL er førende inden for “Smart Power Networks,” også kaldet intelligente el-distributionsnet. Til intelligente el-distributionsnet anvendes kabeltilbehør, der integrerer både sensorer og kabelafslutninger.

I samarbejde med REPL afholder vi webinar, hvor du får indblik i, hvorledes udfordringerne kan imødekommes ved anvendelse af nyeste teknologi på området, og hvordan disse løsninger med fordel kan anvendes  i el-distributionsnettet. Vi vil også forklare, hvordan disse løsninger kan retro-fittes til gamle netværk for derigennem at udnytte Smart-funktionaliteten.  

Webinaret afholdes på engelsk, men der vil også være repræsentanter fra Wexøe.

Webinarafholder:
Will Riches, Sales Manager REPL International Ltd.
Sara Valeri, Development Engineer REPL International Ltd.
Peter Harrig Nielsen, Divison Manager, Wexøe A/S

Download præsentation