Sicon skrueforbinder

Skrueforbindere

Den rigtige forbinder til alle kabelledere

Kontaktering med skrueteknik har i årevis haft fremgang – og det med god grund. Skrueforbindere har nogle tekniske og praktiske fordele, som presseteknologien ikke kan matche.

Forbinder med trinløse knækskruer

Landets elnetselskaber driver et stabilt net, men i forbindelse med specielt ældre papir/olie-kabler står elnetselskaberne i stigende grad overfor at skulle vælge mellem fortsat vedligeholdelse eller investeringer i nye kabler.

Fra 1965 til sidst i 1970’erne lagde elnetselskaberne 10-12.000 kilometer papir/olie-kabler ned – især i de større byer. Generelt er kablerne i en god stand, men der sker flere fejl med alderen. Fejlfrekvensen stiger signifikant efter en driftstid på over 30 år.

Dansk Energi opfordrer alle netselskaber til at være ekstra omhyggelige, når de monterer nye “muffer”, for det er ikke “bare lige’. Noget tyder på, at fremtidens teknologi som f.eks. elbiler, varmepumper, solceller og batterier med nye former for stop/go, og drift tættere på kapacitetsgrænsen kan stresse ældre kabelsamlingen, som på daværende tidspunkt typisk blev udført med presseteknologi.

Mange kabler og samlinger er 40-60 år gamle, og de bliver udfordret af nye produktions- og forbrugsmønstre. Der er udarbejdet en DEFU-rapport om Forebyggelse af fejl på 10-20 kV samlemuffer i hårdt belastede kabelsystemer, og det skønnes, at der alene i det danske 10-20 kV-net er over 200.000 samlemuffer som er i risikozonen.

Skrueforbindere har nogle tekniske og praktiske fordele, som presseteknologien ikke kan matche.

Skrueforbindere kan leveres som komplette krympesæt