Komplette Kørestrømsystemer

Vi leverer komplette kørestrømsystemer fra tanke til endelig opførelse og igangsættelse

Komplette kørestrømsystemer

Opførelsen af et komplet kørestrømsystem kræver et meget grundigt forarbejde. Fra de første tanker og streger til idriftsættelsen af kørestrømsystemet er vi involveret med rådgivning om valg af produkter og sammensætningen af den rigtig løsning. 

Vores rådgivning bygger på en dyb teknisk viden om området og stor praktisk erfaring med gennemførelsen af store projekter. 

Til støtte for vores arbejde anvender vi gennemprøvede 3D-programmer med tilhørende beregningsprogrammer. Samlet har det vist sig at give flotte resultater til gavn for både bygherren og de entreprenører, der har bygget kørestrømsystemerne.