Lamifil køreledninger

Kørestrømssystemer/Over head Lines (OHL)

Som leverandør til den danske bane gennem generationer ved vi, hvor vigtig selv den mindste lille komponent har for den samlede driftsikkerhed. Vi leverer innovative løsninger med reduceret CO2-aftryk og kørestrømsystemer/OHL, der opfylder Banedanmarks krav.

Kørestrømsystemer/OHL, der opfylder Banedanmarks krav 

Som med alt, der har med bane infrastruktur at gøre, må du nødvendigvis stille store krav til din leverandør af kørestrømssystemer. Gennem vores mangeårige samarbejde med Banedanmark er vi blevet stillet over for disse store krav – og vi har altid været i stand til at leve op til dem. Vi leverer samlede løsninger inden for kørestrømssystemer, der består af komponenter med stor holdbarhed, stabilitet og pålidelighed.  For vi ved, at hvis selv den mindste lille komponent fejler, kan det have store konsekvenser for hele systemet og i værste fald betyde, at toget ikke kører til tiden.  Læs mere om vores sortiment til Banen

Banestrækninger med reduceret CO2-aftryk

Jernbanedrift er som bekendt en energikrævende sektor, hvor selv mindre besparelser per enhed vil have stor effekt på både den korte og lange bane. Samtidig skal jernbanens driftssikkerhed naturligvis være i højsædet.
I forbindelse med renoveringer af køreledninger på kortere strækninger, kunne det være oplagt at installere de nye køreledninger med de energibesparende, og dermed CO2-reducerende, egenskaber. Ikke mindst ved etablering af helt nye banelinjer, er det fordelagtigt at benytte den ny teknologi.

Innovative kabellegeringer med 23% bedre ledningsevne

Det belgiske firma Lamifil designer, udvikler og producerer luftledninger til el- og BaneBranchen i hele verden. De sidste par år har der været kraftigt fokus på at udvikle miljøvenlige luftledninger. Det seneste nye fra Lamifil er udviklingen af 3 forskellige kabellegeringer til køreledninger med nye mekaniske og elektriske egenskaber. De nye køreledninger har op til 23 % bedre ledningsevne, hvilket sikrer et mindre varmetab i ledningerne og dermed et reduceret CO2-udslip.

Ledningerne har desuden meget høj mekanisk trækstyrke, hvilket tillader en længere masteafstand, der igen vil indvirke positivt både på C02-regnskabet og den samlede økonomi ved anlægsopgaven.

Lamifils køreledninger er allerede implementeret i Canada og Asien, hvor de fungerer i både kolde og varme miljøer. I samarbejde med Wexøe A/S har Lamifil eksempelvis leveret de nye 400 kV luftledninger til Kassø-Tjele i Jylland.

Køretråd til banen øger effektiviteten

Køreledninger
strømskinner til tunneller
3D tegning af kørestrømsystem