steinel whitepaper

Download den nyeste Whitepaper rapport fra Steinel

Spar omkostninger og samtidig skåne miljøet?
Vil du lære hvordan? Læs om de 3 casestories omkring Steinels Connected Lighting

HUSK AT SLUKKE – nok den mest simple intelligens i forhold til at optimere el forbruget, miljøbelastningen og levetiden på installationen.

Global opvarmning og den eskalerende brug af begrænsede ressourcer tvinger os alle til at handle. Alligevel er vores indgroede vaner mere styrende for vores adfærd end vores italesættelse af sund fornuft.

Vi er alle ramt af forhøjet energipriser og ikke mindst behovet for at bruge de mest bæredygtige energiformer. Vigtigt, at vi i hverdagen tænker over selv de mindste adfærdsændringer, der kan begrænse totalforbruget og hvornår på dagen vores energitunge belastninger skal ligge.

LØSNINGEN ER SIMPEL – husk at slukke….. ELLER lad intelligente løsninger tage ansvaret.

Intelligente belysningssystemer kræver naturligvis højere investering fra ejere under nybyggeri eller renovering end anden belysning løsninger, men du vil sparer på energien og el-omkostninger og sænker Co2-udledning.

Vidste du at, sammenlignet med en konventionel lysrør, har LED-sensorlys fra STEINEL vist sig at føre til 20% mindre CO2-udledning og en omkostningsbesparelse på mere end €130?

Læs denne interessante “Whitepaper” som giver omfattende information om intelligent belysningsanlæg samt måder at spare omkostninger og energi på. Lær om Connected Lighting, hvor det allerede bliver brugt, og hvad fremtiden for intelligent Facility management ser ud.