Wexøe er medlem af Dansk el-retur

OM ELRETUR

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af vores mere end 800 medlemmer.

Elretur sørger med andre ord for en ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af ca. 80% af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Du har sikkert set vores containere på din lokale genbrugsplads.

Wexøe er  medlem af Dansk Elretur og kan bruge certifikatet.

Certifikatet dokumenterer, at Elretur varetager virksomhedens producentansvar og indsamler WEEE og/eller batterier på deres vegne. Samtidig viser certifikatet, at Wexøe er forpligtiget sig til at indberette data til myndighederne, der kræves som del af producentansvaret.

Certifikatet viser med andre ord, at Wexøe tager ansvar for deres produkter, når de er udtjente. Gennem deres medlemskab bidrager virksomheden til mere og bedre genanvendelse og genbrug af elektronik- og batteriaffald.

Det er vigtigt for Elretur at understrege, at virksomheder kan leve op til til deres producentansvar ved at være individuelt registeret i Miljøstyrelsens producentansvarsregister (DPA-System) eller også ved at være registeret gennem en anden kollektivordning. Da der på nuværende tidspunkt ikke findes et branchecertifikat, vil disse virksomheder ikke nødvendigvis have et certifikat. Det er dog muligt for alle forbrugere at undersøge, om en virksomhed er registeret som producent på DPA-Systems hjemmeside.