Wexøe bidrager til reduktion af CO2-aftryk for erhvervsliv og private

Wexøe er en videns tung virksomhed inden for el-teknik, der leverer alt i elektrisk udstyr fra stikkontakten til det tunge udstyr til elforsyningen og har fokus på nedsættelse af energibehov. Her mærker man stor velvilje til grøn omstilling ligesom man også internt har fokus herpå.

Kilde: Politiken Tech 28 april 2022

Elpriserne er på himmelflugt, og samtidig er der stor vilje til grøn omstilling både fra politisk side, i erhvervslivet, og blandt private. Det giver gode muligheder for optimering og minimering af elforbruget,  som er virksomheden Wexøes hovedformål via sine fire forretningsområder: Installation, Industry, Solutions og Power. Kunderne er alt fra store elselskaber, maskinbyggere, datacentre og den lokale  elektriker, der installerer i private hjem.

Et element som i øjeblikket er i høj kurs både i erhvervslivet og blandt private er den intelligente bygning/intelligente hjem, fortæller Peter Harrig Nielsen, divisions- og marketingchef i Wexøe.
“Interessen for at gøre vores hjem smartere er nærmest eksploderet inden for de seneste år. Muligheden har jo egentlig været der længe, men interessen er steget voldsomt. Og det er den ligeledes inden for automatisering af større bygninger – såsom hoteller, sygehuse, kontorer etc.,” siger Peter Harrig Nielsen.

“Det intelligente hus/bygning er en stor del af den grønne omstilling. Det reducerer omkostningerne til at drive bygning/bolig ved fx at overvåge hvor meget et givent rum har været brugt og dermed føre til mindre rengøring eller ventilation, tilføjer Peter Harrig Nielsen, fra Wexøe der som virksomhed har eksisteret i 60 år og altid har været beskæftiget med udvikling af elektriske installationer.

I dag er virksomheden bygget op omkring de fire divisioner – Installation, Industry, Solution og Power – der alle tager afsæt i bæredygtighed.

Bæredygtighed er vigtigt i alle Wexøes forretningsområder, og man mærker, at der også hele vejen i værdikæden i dag er fokus på dette, forklarer Peter Harrig Nielsen.

“Når man ser på hele værdikæden, så sætter vi krav til hinanden ”big time” hele vejen igennem, for at levere på den grønne omstillingsdagsorden. Det oplever vi i alle led i værdikæden,” siger han.

Barriere for vækst
Lige nu er der kolossal tryk på den grønne omstilling, men der er også ifølge Peter Harrig Nielsen nogle tunge mørke skyer i horisonten.

”Der er i dag benspænd, som er uforudsigelige, og som ingen kan gøre noget ved. Krigen i Ukraine og situationen med Rusland – hvilket er lande der er storleverandører af kobber og stål – er en faktor der lige
nu spiller ind i forhold til leverancen i hele markedet, og så sker der i øjeblikket en opblusning af pandemien i Kina, hvor vi blandt andet importerer micro-chips, hvilket kan give os nogle benspænd i den kommende tid,” siger han.

Egen medicin
Som virksomhed har Wexøe også selv fokus på bæredygtighedsregnskabet.
”Vi har tre skruer, som vi kan skrue på – som batter noget på bæredygtighedsregnskabet.  Og det er vores eget energiforbrug til at producere, det er vores affald og transport,” siger Peter Harrig Nielsen.

“Alle tre ting er i spil. Og her går vi så fra gas til varmepumpe, vi har nedsat vores behov for transport – det er især efter perioden med Corona, at vi har set, at man kan spare massivt på at nedsætte fysiske
møder og dermed bl.a. skære i flytransport.
Og så arbejder vi på at gøre vores emballage endnu mere grøn,” tilføjer han. •

Download artikel