Samkah Bah

En historie om vellykket integration af uledsaget flygtning fra Guinea og socialt ansvar

Samkah Bah kom til Danmark i 2009 fra Guinea. Han var 17-år og kom som uledsaget flygtning. Efter en tumultagtig periode kom han i lære hos Wexøe A/S og blev derefter fastansat på lageret.

Samkah Bah kom til Danmark i 2009 fra Guinea. Han var 17-år og kom som uledsaget flygtning.

Han blev anholdt ved ankomsten til Kbh. Lufthavn og søgte asyl 2010. Tilbragte 9 måneder på to forskellige asylcentre. Fik via en netværksgruppe i Dragør en dansk kontaktfamilie, som han nu betragter som ”sin familie”. (Kontaktfamilien er oprindeligt fra hhv. Tyskland og USA). Samkah kender ikke skæbnen for hans biologiske familie.

Samkah tog under ”Ung 2 Projekt” 9. klasse eksamen i Ballerup i 2013 og fik derefter fritidsjob i Irma. Dette job gav ham interessen for lager og logistik og herefter var hans store drøm at få en læreplads inden for lager og logistik.

70 ansøgninger og 2 jobsamtaler senere gik drømmen i opfyldelse og han fik læreplads hos elektronikfirmaet Wexøe A/S i Værløse.

I oktober 2016 blev han færdigudlært og derefter straks fastansat hos Wexøe A/S.

Som veletableret mindre dansk virksomhed har og tager Wexøe gruppen et socialt ansvar. ” Jeg mener dybest set, at vi som borgere i Danmark og som en veletableret virksomhed har et ansvar for at bidrage efter bedste evne til det samfund, vi er en del af, udtaler adm. direktør Mogens Brusgaard Wexøe A/S. Hos os gør vi det på flere fronter; vi har blandt andet ansat et par flexjobbere og vi uddanner også løbende handels- og lagerelever. Vores seneste lagerelev, Samkah Bah, flygtede til Danmark uden forældre og nogen som helst familie tilbage. Han havde et brændende ønske om integration og om en elevplads, og vi var bare én af de mange virksomheder, der modtog hans ansøgning. Vi var heldige, og han var heldig, at timingen var rigtig. Han er nu færdiguddannet med et rigtigt flot resultat og er nu blevet en integreret del af vores team. Der er i mit sind ingen tvivl om, at skal vi lykkes i Danmark med at integrerer flygtninge, foregår det på arbejds-pladsen. Det er den mest direkte vej til det danske sprog og til gensidig kulturforståelse. For Wexøe har det været en gave.