Microsens

Kobber er dyrt – fiber er grønt

På Viborg Amtsgymnasium har man i forbindelse med en omfattende ombygning/nybygning valgt at føre fiber i stedet for kobber frem til i alt 400 udtag til elevernes, lærernes og det administrative og tekniske personales tablets og PC’er. Løsningen er ikke kun praktisk og prisbillig, men også yderst robust – og så er fiber ”grønnere” end kobber

Fremtidens smarte bygningsstrukturer kommer til at kræve meget omfattende interne kommunikationsveje. Det gælder ikke mindst i undervisningsinstitutioner, hvor elever og studerende bruger deres PC’er og tablets som interaktive undervisningsplatforme. Hvis man, som tilfældet er på det helt nye Viborg Amtsgymnasium, skal give op mod 1.400 elever adgang til internet, intranet og interaktiv undervisning, så kræver det en særdeles omfattende kommunikationsinfrastruktur.

– Inden for byggeri er der rigtig meget vanetænkning, også når det drejer sig om kommunikationsvejene i bygninger. Normalt ville en installation som dén i Viborg Amtsgymnasiums nye bygninger være baseret på en HX-server, der via en optisk backbone og et antal UX-fordelere kommunikerer ud til de enkelte brugere med parsnoet kobber den sidste del af vejen. Men kobber er faktisk en både dyr og miljøbelastende ressource, og hvorfor bruge kobber, når fiber kan løse opgaven med højere hastigheder, til en lavere pris, mere driftssikkert – og i sidste ende også mere miljøbevidst.

Brugen af fiber har ændret sig fra at omhandle ”the last mile” til at blive til ”the last meter”. Med udviklingen i teknologi, splidsningsløsninger og de komponenter, der er inde i et fiberoptisk kommunikationsnetværk, er de fiberoptiske løsninger langt lettere at installere end kobber. Og samtidigt går fiber uden om de begrænsninger i hastighed og rækkevidde, som kobber er underlagt – især som følge af øgede frekvenser og datarater.

Sparer penge – og plads

Det ganske omfattende fiberoptiske netværk på Viborg Amtsgymnasium omfatter i alt 400 mikroswitche. Installationen er udført af FiberMAN A/S, der – som navnet indikerer – har specialiseret sig i fiberoptik. De 400 mikroswitche, der er leveret fra tyske Microsens gennem Wexøe A/S kan hver især forsyne fire udtag til computere eller lignende produkter. Mikroswitchene har ud over de fysiske udtag også en port til eksempelvis et WiFi access-punkt, så lærere og elever kan få trådløs adgang til skolens netværk. Der er i udtagene desuden to EDB-stik og to almindelige 230VAC-udtag.

– Det er rigtig godt tænkt af FiberMAN A/S at anvende fiber helt ud til brugerne. På den måde sparer man de fire eller fem UX-lokaler, som ellers skulle bruges til de noget pladskrævende krydsfelter, som kobberinstallationer ville kræve med lokale konvertering fra fiber til kobber og omvendt. I stedet er der ført rør hele vejen fra HX-serveren frem til de enkelte udtag, og fordelen ved fiberløsningen er blandt andet, at FiberMAN A/S har kunnet blæse fiberen hele vejen igennem installationen frem til brugsstedet. Og da man sparer UX-rummene, kan det frigjorte areal i stedet anvendes til eksempelvis undervisningsformål.

I en CAT6A-installation er der på grund af de høje datarater en naturlig grænse for, hvor langt man kan sende signalet i kobberforbindelser – typisk maksimalt 90 meter. Den grænse eksisterer slet ikke på samme måde for fiber. Det er desuden en mere kompakt løsning, da en hovedføring rummer 24 rør, som hver især kan bære 12 fibre. Da rørene har en ydre diameter på blot 3mmØ, så bliver den samlede løsning yderst kompakt. Desuden er optisk kommunikation stort set tabsfri, så ud over en mere praktisk løsning, slipper man også for at skulle bortskaffe den varme, som udvikles i kobberbaserede kommunikationsløsninger. Det er med til at gøre fiberoptikken til en grønnere løsning.

– Vi har udført beregninger på, hvor meget billigere installationen på Viborg Amtsgymnasium er blevet i forhold til den vurderede entreprisesum for en tilsvarende kobberløsning. Der er konkret sparet hele 60 procent på installationsomkostningerne. Det skyldes naturligvis den nemme måde at blæse fibrene igennem rørene på, ligesom tilslutning af fibrene i Microsens mikroswitchene er gjort let med brug af Microsens’ SFP’er. Der er altså ikke noget drilsk splidsearbejde forbundet med installationen.

En typisk mikroswitch fra Microsens indeholder udtag til to computere/tablets. På Viborg Amtsgymnasium sidder mikroswitchene lokalt i kabelkanalerne flankeret af to 230VAC-stik og to EDB-stik. Wexøe A/S har leveret 400 mikroswitche, som er blevet installeret af FiberMAN A/S, til projektet.

Langt mere robust løsning

Fiberoptiske kommunikation har på få år udviklet sig fra at være lidt eksotiske high-end løsninger til at blive nemme fibre-to-the-office løsninger med en særdeles pålidelig og robust drift. Der er i en fiberoptisk samling i dag sjældent mere end 0,1dB tab. Kommunikationen mellem server og brugerudtagene er altså stort set tabsfri.

– Der er desuden den fordel med fibre, at beskadigelser kun sjældent har indflydelse på større områder. Taber man for eksempel strømforsyningen til et UX-krydsfelt, så ville man måske miste 20 til 25 procent af kapaciteten. I fibrenes tilfælde vil der som regel kun ødelægges ét fiberpar, og det kan man hurtigt retablere.

Wexøe undrer sig dog over, at branchen – og især byggeriet – ikke er hurtigere til at tage fiberoptisk kommunikation til sig i forbindelse med ny- og ombygninger. Region Midt i Jylland har dog været meget visionær, og de kigger gerne de gode løsninger fra udlandet over skulderen. Og hvorfor ikke? Fiberoptik tager kun lidt plads i installationen og kræver ingen respektafstand eller samtidsfaktor. Desuden vil fiberoptikken kunne følge med den teknologiske udvikling et langt stykke op af datahastighedernes udviklingsstige. Og så må man endelig ikke glemme, at fibre modsat kobber er en grøn løsning, både med hensyn til produktion og drift. Så ud over en robust og prisbillig løsning gør man også noget godt for miljøet ved at vælge fiberen frem for kobberet.

Microsens microswitche hjemmeside