Wexøe dtu datacenter

Energibesparende udstyr giver bæredygtig centralisering af et stort datacenter

Ved at omorganisere IT-infrastrukturen opnår Danmarks Tekniske Universitet, DTU, en stigning på 184 % af den samlede kølekapacitet til datacenterdrift, med kun en stigning på 16 % i strømforbruget. Dette blev gjort ved at centralisere flere ineffektive serverrum til ét moderne datacenter og ved at bruge energieffektivt udstyr og strategier.

Projektet gav mulighed for at bruge én moderne, energieffektiv it-platform i stedet for flere ældre, der ikke var miljøvenlige. Projektet bidrager også til DTU’s strategi om at have en grøn profil og at uddanne ingeniører til at tage lederskab i bæredygtige forandringer.

Danmarks Tekniske Universitet er Danmarks største ingeniøruniversitet. Det er et knudepunkt for kontinuerligt arbejde, herunder uddannelse, forskning, offentlig rådgivning og innovation, som bidrager til vækst og velfærd. At have en grøn profil er vigtigt i DTU’s arbejde.

Derfor er det meget vigtigt at bruge energieffektive løsninger til universitetets egen drift. Projektet opnår dette ved at give en 184 % stigning i kølekapaciteten til et datacenter med kun 16 % stigning i strømforbrug.

DTU har 13.400 aktive studerende. Det strategiske mål er at uddanne ingeniører til at tage lederskab i bæredygtige forandringer. DTU ønsker at være en rollemodel for forskning og udvikling af teknologier, der fremmer bæredygtige forandringer i samfundet.

Projektet med at centralisere it-udstyret på universitetets campus fra flere mindre serverrum med ineffektive køleløsninger, i et større og meget mere energieffektivt datacenter, er en praktisk implementering af de ambitiøse mål. Forskellige it-platforme, som var komplekse at betjene og ikke særlig energieffektive, var førhen et problem. Det giver mulighed for optimering af energieffektivitet og at bygge et bæredygtigt datacenter, der giver skalerbar kapacitet.

Sebastian Guerrero, projektleder, DTU, forklarer: ”Vi besluttede, at den bedste løsning var at opgive den tidligere satellittilgang og at ombygge et eksisterende rum og dets el- og køleinstallationer til et centraliseret moderne datacenter, der er fleksibelt og skalerbart. Ved at gøre dette opnåede vi betydelige besparelser på CO2-fodaftrykket.”

Wexøe dtu datacenter

Den tidligere datacenterløsning bestod af kun seks racks og med fire vægmonterede fan coils på hver 7,6 kW, en loftmonteret fan coil og en down flow fan coil placeret i et tilstødende rum. Den samlede kølekapacitet var cirka 44 kW. Løsningen var mere end 15 år gammel og kunne have været erstattet af en lignende køleløsning. DTU besluttede dog at implementere en bæredygtig og klimapositiv køleløsning i sit centraliserede datacenter, optimeret efter DTU’s miljøfokus og fremtidige miljøregler.

IT-udstyret i de tidligere mindre serverrum er flyttet ind i det nye centrale datacenter og lokalerne kan nu bruges til andre formål. DTU har implementeret en hypereffektiv køleløsning bestående af seks Vertiv CRV In-row kølemaskiner med en kølekapacitet på 125 kW i et N+1 redundansniveau i det nye datacenter og udstyret med højeffektive EC ventilatorer. Løsningen er en præcisionskøleløsning, hvor varmluft- og koldluftzonerne er strengt adskilt i en fuldt udbygget kubeløsning.

Luftadskillelsen er nøglen til at opnå et ekstremt højt energieffektivitetsniveau. Løsningen er vandbaseret, forsynet med vand fra DTU’s centralkølede vandforsyning. Vandtilførselstemperaturen er 12°C og returtemperaturen er 18°C.

Målet er at øge vandtemperaturen til 14/20°C for yderligere at øge antal frikølingsdage pr. år. Selvom strømforbruget på den nye køleløsning er steget noget, er den samlede kølekapacitet steget med fantastiske 184%, hvilket har givet DTU en helt ny og bred vifte af muligheder.

DTU har installeret 21 racks mod 6 racks i den tidligere løsning.

Løsningen består af en Vertiv Hot Aisle- kubeløsning med en indblæsningstemperatur justeret til 24°C og returlufttemperatur på 32°C.
”DTU Campus vokser og udvikler sig hurtigt. Dette projekt opfylder ikke kun kravene om mere it-kapacitet. Det centraliserede mange spredte datacentre, hvilket gør det lettere at udføre vedligeholdelsesarbejde, reducere strømforbrug- og driftsomkostninger. Kort sagt har virkningen af vores nye datacenter overskredet de mål, der er sat i dette projekt”, siger Guerrero.
Projektet er tegnet og beregnet af den velrenommerede ingeniørrådgivningsvirksomhed Rambøll, som også har haft projektledelsesansvaret på vegne af DTU under projektet.
DTU Wexøe datacenter

Ønsker du sparring eller mere information

Vi er specialister inden for datacentre og netværkskabling.

Kontakt mig på tlf. 2074 5800

Jes Ryberg
Divisionschef Solutions