Wexøe køleløsning på Landssygehuset Færøerne

Vertiv, Reichle De-Massari

Nyt In-row køleløsningssystem fra Vertiv på Landssygehuset i Thorshavn på Færøerne

Landssygehuset i Thorshavn på Færøerne udbygger med en bæredygtig tilbygning på 15.500 m2 og forventes færdig i 2023. Den omfatter medicinsk afdeling, sengestuer, fødestuer samt psykiatrisk afdeling. Arkitekterne og bygherre bag nybygningen har tænkt grøn profil og bæredygtighed ind i projektet helt fra start og har opnået en helt fantastisk løsning.

Færøerne ligger i det Nordatlantiske hav, mellem Island, Norge og Skotland. Klimaet er påvirket af Golf- og Atlanterhavsstrømmene, men klimaet er alligevel tempereret og mildt, og vandet omkring øerne ligger året rundt på omkring 10o. Og dette kunne arkitekterne bag sygehusets tilbygning bruge til at gøre projektet både grønt og bæredygtigt.

Der er været stor fokus på bæredygtighed i projekteringen af Landssygehusets nye bygning, som faktisk allerede lever op til Lagtingets standarder til bæredygtighed pr. 2030. Al varmen i den nye sygehusbygning kommer nemlig fra grøn energi.

Landssygehuset Færøerne Torshavn
Wexøe køleløsning Landssygehuset

In-row køleløsningssytem Vertiv Liebert

Wexøe køleløsning Landssygehuset Færøerne

Præcis regulering af køleluften sparer energi og sikrer driften

Wexøe køleløsning Landssygehuset Færøerne

Havvand bruges både til opvarmning og køling

Havvand bruges både til opvarmning og køling

Som noget helt exceptionelt, anvender sygehuset havenergi til opvarmning via varmepumper. Datacentret, som hoster IT for 2 andre sygehuse, ældreplejen og de praktiserende læger på Færøerne, bliver afkølet af vand fra Atlanterhavet, som på de breddegrader ligger omkring 7-8 o året rundt, og varmen fra serverrummet er med til at opvarme den nye sygehusbygning.

Og netop datacentre er typisk en af de store energi-slugere, idet elektronikken konstant skal køles ned, for at sikre og optimere drift og forlænge levetiden for komponenterne.

I Landssygehusets gamle bygninger er to serverrum. Det ene er nu nedlagt og erstattet af et nyt, mens det andet en Downflow køleløsning – en løsning, der aldrig har været helt ideel pga. de fysiske forhold i serverrummene. Ved udvidelsen havde bygherre foreskrevet en Downflow løsning til den nye bygning, men en henvendelse til Wexøe gjorde, at en helt anden type køling kom i spil – og planerne ændret.

wexøe køleløsning
Wexøe køleløsning
Wexøe køleløsning

Korrekt rådgivning giver helt nye muligheder

”Den optimale køleløsning til et serverrum bør altid tage udgangspunkt i en bygningstegning og en vurdering af de fysiske forhold i serverrummet, fremhæver Bjørn Hansen fra Wexøe, som er specialist i køleløsninger til serverrum. ”Rummets fysiske beskaffenhed, loftshøjden og frihøjden under gulvet er afgørende for valg af løsning. Derudover skal vi kende nuværende effektafsætning i gennemsnit pr rack og evt. ønsker om udvidelse inden for en 3-5-årig periode” afslutter han.

I samarbejde med Demich samt baseret på tidligere erfaringer med downflow løsningen, blev anbefalingen til Landssygehuset at vælge en inrow køleløsning med indkapsling af den varme zone. Denne løsning giver mulighed for at fjerne varmen, opnå større driftsikkerhed og længere levetid for udstyret.

Bjørn Hansen

Kuber og præcis regulering af køleluften sparer energi og sikrer driften

Frem for at køle hele serverrummet, er serverrummet på Landssygehuset opdelt i kuber med præcisionskøling, dvs. hermetisk adskillelse mellem varme og kolde zoner. Dette muliggør en præcis styring af lufttemperaturen og luft-flow til serverne. Der er monteret sensorer i front af alle rack, der måler temperaturen på den tilførte kolde luft. Den nye løsning har nu været i testdrift i et par måneder, og er løbende blevet finjusteret, så den kører optimalt. Løsningen kan drifte en højere effektafsætning pr. rack, og der undgås eventuelle hotspots samtidig med, at Annfinn Thomsen, IT-chef på Landssygehuset, har fuld kontrol over airflowet.

Annfinn Thomsen

“Min førsteprioritet er drift sikkerhed og stabilitet, fordi et nedbrud kan være fatalt for patienterne på sygehusene. Med den nye løsning har vi opnået en hermetisk adskillelse af den kolde og varme zone, og vi kan helt nøjagtigt styre varmen og aflæse temperaturen på returluft, tilført koldluft og blæsernes tilstand.”, udtaler Annfinn”

På sigt skal dataene sendes til sygehusets CTS system og bruges til samlet overvågning af hele sygehuset, og systemet vil automatisk give alarm, hvis grænseværdierne for temperaturudviklingen overskrides.

Inrow-løsningen omfatter modulerende blæsere, der i ”idle-tilstand” kører ned til 30% rotationshastighed og dermed sparer på elforbruget.

Som ekstra sikkerhed er der lavet en redundant opsætning af netværket, i en såkaldt Ring Topologi, samt 100% spejling af servere og storage. Dette betyder, at data bare kører den anden vej, hvis et krydsfelt, underkrydsfelt eller en server falder ud. I praksis betyder det, at netværket aldrig går ned, og at systemerne har en meget høj oppetid.

Gammelt udstyr går tilbage i økosystemet

Landssygehuset har solgt gammel it-udstyr inkl. de gamle servere til et refurbish firma, som istandsætter og videresælge dele herfra.

Ingen spaghetti i serverrummet

I serverrummet har elinstallationsfirmaet EL.FO Sp/f etableret et optisk fiberkrydsfelt (ODF) fra Reichle & de-Massari, hvor fiber- og kobberforbindelserne fra alle servere er forbundet og monteret i snorlige rækker. Dette gør det nemt og overskueligt at patche om og forbinde enhederne. Normalt er kabling ikke det nemmeste at få til at se pænt ud, og ofte ligner det spaghetti i uoverskuelige bunker. Men installeres kablerne netop i en ODF skjult i frames sparer man tid på evt. fejlfinding, hvilket igen er med til at sikre driften.

”Både Annfinn og jeg er ret imponeret over det håndværksmæssigt flotte stykke arbejde, EL.FO har præsteret, udtaler Sæbjørn Nielsen, som er tekniskchef. Vi har samlet vores indkøb hos få leverandører, for vores erfaringer viser, at ved færre håndværkere / leverandører bliver arbejdet gjort bedst. Det er en tillidssag, udtaler Sæbjørn.

I det hele taget er Annfinn godt tilfreds med samarbejdet med Wexøe deres leverandør Vertiv omkring projektet og løsningen i datacenterne. ”Inrow løsningen giver mig helt ro i maven og overblik over it-platformen. Jeg har nu fuld tillid til driftsikkerheden her på hospitalet, siger han afslutningsvis.

Bjørn Hansen

Ønsker du sparring eller mere information

Vi er specialister inden for datacentre og netværkskabling.

Kontakt mig på tlf. 4050 0460

Bjørn Hansen
Datacenter Specialist