Som ansvarlig spiller på det danske marked er vi bevidst om at tage et ansvar for vores omverden. Dette gælder såvel hensyn til miljøet, trivsel og udvikling af medarbejderne samt tilbud om fleks- / deltidsansættelse til ledige med "særlige personlige" udfordringer.

I tæt samarbejde med Furesø kommune bidrager vi til indslusning af kvalificeret arbejdskraft, der af en eller anden grund gennem længere tid har været uden for arbejdsmarkedet, for derigennem at give de pågældende en chance for at blive end del af arbejdsstyrken igen.

Gennem et godt arbejdsklima og en aktiv håndtering af sygefraværet forebygger vi potentiel længerevarende forløb.

Vi mener, at alle skal have en chance for at bidrage på arbejdsmarkedet. Vi har derfor altid 1 – 2 elevpladser og er altid positivt stemt for praktikanter, hvis vi kan understøtte deres uddannelse. Vi har ansat flere fleksjobbere, flygtninge og tager løbende borgere i arbejdsprøvningsforløb i tæt samarbejde med det lokale jobcenter.

Sociale forhold

Medarbejderne er vores største aktiv og grundlaget for vores succes og resultater.
Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der tager ansvar for vores medarbejdere og udviser respekt for mangfoldighed. Derfor er det vigtigt for Wexøe at sikre gode og fair vilkår uagtet køn, alder, etnisk baggrund, religion og politisk overbevisning.
I vores dagligdag har vi fokus på vores medarbejdertrivsel og arbejdsklima.
Vi tager aktivt del i initiativer som:
 • Coding Class,
 • Furesø innovations projekt og
 • Furesø Jobmesse

Initiativer, som alle henvender sig til folkeskole elever i 6-7 klasse. Sigtet er at oplyse og motivere for alternative veje på uddannelses- og jobmarkedet og – ikke mindst – for at tiltrække flere kvinder til vores branche.

Det er Wexøes målsætning, at ledelsen senest i 2030 afspejler den kønsmæssige sammensætning af de brancher, vi opererer i.

Medarbejder forhold

Vi har generelt en række tilbud til alle medarbejdere, der alle har til formål at hæve niveauet for sundhed & trivsel og dermed mindske sygefraværet.
 • Sund frokost- og frugtordning
 • Adgang til Wexøe træningsfaciliteter (fitness rum, tennisbane & lån af MTB cykler)
 • Hjælp til rygestop
 • Dækning af sundhedsforsikring
 • Mulighed for at arbejde hjemmefra
 • Kulturforening (Kunst, Foredrag, kulturelle besøg)
 • Tilbud om influenza vaccine.
 • Førstehjælpskurser og hjertestarter introduktion
 • Tilbud om deltagelse i en lang række af livstilsevents som : Cycling4cancer, Tæl Skridt & Cykel til arbejde kampagner.
Vi prioriterer også personlig og fagligudvikling. Dette med henblik på fastholdelse og personlig udvikling.
Kompetenceudviklingen (herunder produkt- og digitaliseringstræning) sker løbende i tæt samarbejde med nærmeste leder, kolleger og leverandører. Vi afholder intern træning i Office pakken og i vores interne softwareprogrammer.
Der ydes frihed til deltagelse i kurser og anden videreuddannelse efter aftale med nærmeste leder.

Læs mere om, hvad vi har deltaget i

cykel4cancer
miljøvenlig emballage WLUWexøe A/S
Wexøe beskytter miljøet