eleq masteindsatse DONG

Driftsikre masteindsatse minimerer både omkostninger, og risikoen for fejlmontage hos Ørsted

Der kan spares meget på udgifterne til belysning af offentlige veje og stier. Wexøe har leveret et stort antal masteindsatse til Ørsteds belysningsentrepriser i forbindelse med nyanlæg og kabellægning af luftledninger.

Løsning og tæt samarbejde sparer omkostninger

Interview af Claus Friis Lundegaard, Ørsted

I disse år oplever LED belysning en rivende udvikling, og det betyder, at kommuner og stat kan reducere både udgifter og miljøbelastning ved at opgradere gade- og vejbelysningen til nye, mere effektive løsninger. For at omstille til det lavere energiforbrug, kræver det tilsvarende moderne masteindsatse. Wexøe har således igennem de senere år leveret et stort antal masteindsatse til Ørsted, der bl.a. står for dele af vejbelysningen i Storkøbenhavn.

Da Ørsted udbød opgaven med at levere masteindsatsene, blev materialet læst grundigt igennem, for krav og ønsker. Herefter gik Wexøe i gang med at tilpasse eksisterende produkter, så masteindsatsene kunne leve 100 % op til Ørsteds kravspecifikationer.

Resultatet blev, at vi udviklede en drifts-sikker masteindsats. Produktet var så let at gå til, at det kunne monteres uden misforståelser for underentreprenører. Og det er vi selvfølgelig stolte af, for vi taler altid for, at man skal kigge på de sam-lede omkostninger, forklarer Henning Kræmmer, produktchef hos Wexøe.

Den samlede leverance af maste- indsatsene fra Wexøe har givet Ørsted flere gode muligheder for at minimere omkostningerne. Selve masteindsatsene er forberedt til den nye type energibesparende LED belysning, de har lang levetid, høj driftsikkerhed, ingen vedligeholdelse, enkel og hurtig montage og et klart og tydeligt fasevalg.

Læs hele casen