Driftsikkerhed i elforsyningen

Hvordan forbereder og sikrer vi elforsyningen på grøn omstilling og fremtidens krav?

Undersøgelser viser, at de fleste strømsvigt skyldes defekt montering eller brug af forbindere af for dårlig kvalitet. Så hvordan kender du forskel på en god og en dårlig forbinder?

Driftsikkerheden og omstillingen til grøn energi afhænger af korrekt valg af kontaktteknik

Elforsyningen står overfor den største forandring nogensinde – historisk set. Omstillingen til grøn energi øger belastningen på forsyningsnettet og stiller krav om sikker drift – under uforudsigelige forhold for f.eks. vindmøller.

I Danmark har vi fokus på kabelopgradering og forstærkning af forsyningsnettet, således at det er optimeret til fremtidens grønne energi.

Historisk set opfattes kontakten som det svage led i elektriske transmissions- og distributionsnet. Men er det korrekt?

Der er mange forhold der adskiller en god og en dårlig forbindelse, derfor er det vigtigt at kende forskel og vælge den rigtige kontaktteknik.

Deltag i vores webinar/minikursus og bliv klogere på:

  • Kontaktteknikkens betydning for forsyningssikkerheden
  • Hvad er årsagen til over 40% af alle strømnedbrud? Hvor er det svageste led?
  • Samspillet mellem kontaktkraft og overgangsmodstand
  • Hvordan sikrer I, at jeres forbindere virker korrekt?

Med udgangspunkt i vores kompendie “En god forbindelse” gennemgår vi, hvad der kendetegner en god elektrisk forbindelse samt teorien for kontaktering.

Du får også en kort gennemgang af fordele og ulemper ved forskellige forbindelsesteknikker.

Målgruppe:  Netplanlæggere, systemansvarlige,  sevicemontører, teknikere, indkøbere – dvs. alle inden for elforsyning og bane, der beskæftiger sig med forbindere og som ønsker at bidrage til større forsyningssikkerhed.

Relateret indhold: Udfordringerne for elforsyningen efter coronakrisen og frem mod 2030.

Ja tak, tilmeld mig