Vi mener, at god selskabsledelse og høje etiske standarder er fundamentale for at drive en sund og langtidsholdbar virksomhed. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund som forudsætninger for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer.

Ansvarlig ledelse

Ansvarlig ledelse starter i bestyrelseslokalet, hvor vi i Wexøe A/S altid har haft en professionel bestyrelse og de sidste årtier en kvindelig bestyrelsesformand. De bibringer alle med forskellige kompetencer og erfaring.
Den daglige ledelse sikrer et højt etisk niveau blandt alle medarbejdere gennem træning i bl.a. konkurrence lovgivning og anti- korruptions uddannelse. Vi har for år tilbage indført en anonymiseret digital whistleblower ordning, som alle medarbejdere har lige adgang til, og hvor man kan indberette eksempelvis: overtrædelse af menneskerettigheder, tip om mulig bestikkelse, brud på konkurrenceloven, krænkelses sager m.m. Der var i 2022 ingen indrapporteringer.

Læs mere om, hvad vi har deltaget i

cykel4cancer
miljøvenlig emballage WLUWexøe A/S
Wexøe beskytter miljøet