Vi mener, at god selskabsledelse og høje etiske standarder er fundamentale for at drive en sund og langtidsholdbar virksomhed. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfund som forudsætninger for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer.

Ansvarlig ledelse

Vi mener at god selskabsledelse og høje etiske standarder er fundamentale for at drive en sund og langtidsholdbar virksomhed. Vi anser en god og konstruktiv dialog med omverdenen og lokalsamfundet som forudsætninger for en god virksomhedsdrift, ligesom vi tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi stræber altid mod størst mulig gennemsigtighed og åbenhed i forhold til aktiviteter og initiativer.
I 2023 har vi i organisationen gennemført træning i konkurrenceret og IT-sikkerhed. Ledende medarbejdere har gennemgået træning i anti-korruption. Vi har indført nye politikker i Dataetik og Konkurrenceretlig Code of Conduct.

Ansvarlig ledelse starter i bestyrelseslokalet, hvor vi i Wexøe A/S altid har haft en professionel bestyrelse og de sidste årtier en kvindelig bestyrelsesformand. De bibringer alle med forskellige kompetencer og erfaring.
Den daglige ledelse sikrer et højt etisk niveau blandt alle medarbejdere gennem træning i bl.a. konkurrencelovgivning og anti-korruptionsuddannelse. Vi har for år tilbage indført en anonymiseret digital whistleblower ordning, som alle medarbejdere har lige adgang til, og hvor man kan indberette eksempelvis: overtrædelse af menneskerettigheder, tip om mulig bestikkelse, brud på konkurrenceloven, krænkelsessager m.m. Der var i 2023 ingen indrapporteringer.

Læs mere om, hvad vi har deltaget i

cykel4cancer
miljøvenlig emballage WLUWexøe A/S
Wexøe beskytter miljøet