Som ansvarlig spiller på det danske marked er vi bevidst om at tage et ansvar for vores omverden. Dette gælder såvel hensyn til miljøet, trivsel og udvikling af medarbejderne samt tilbud om fleks- / deltidsansættelse til ledige med "særlige personlige" udfordringer.

Hos Wexøe arbejder vi målrettet med- og investerer i, at vi som virksomhed reducerer vores miljøpåvirkning, på trods af et væsentligt øget aktivitetsniveau. Vi fokuserer på vores energiforbrug, transport og affald.

  • Vores tiltag: 
    • Arbejder med transportører – give kunderne et grønt alternativ 
    • Ladestandere kan forsøgsvis benyttes af beboere i boligblok i nabolaget uden for arbejdstid (deleøkonomi) 
    • Montering af “hurtig-port” for at spare varme og øge arbejdsmiljøet for lager-personalet (kalorifer varmeventilator) 
    • På sigt måske montere solceller på lagerbygningen  evt. Til forsyning af egne biler

Vores mål: 50% reduktion af CO2 i 2025 og 2030: CO2 neutralitet 

Mindre miljøbelastning

Hos Wexøe arbejder vi målrettet med- og investerer i, at vi som virksomhed reducerer vores miljøpåvirkning, på trods af et væsentligt øget aktivitetsniveau.

– Vi fokuserer på vores energiforbrug, transport og affald og afffaldssorterer på kontorer og i vores produktion.

– I slutningen af 2022 investerede vi i en stor varmepumpe, som vi forventer kan reducere vores CO2 fodaftryk med ca. 1/3.

– I 2022 investerede vi i infrastruktur til elektriske biler, således at > 10% af vores parkeringspladser er forberedt for elektriske køretøjer.

– Vi genanvender pap til pakkefyld.

– Vandautomaten har erstattet plastic vandflasker.

Elladestander hos Wexøe A/S
varmepumpe hos Wexøe

CO2 og klima

Inden udgangen af 2025 vil vi have halveret vores Scope 1 & 2 CO2 fodaftryk baseret på vores 2021 baseline. Vi kommer til at fokusere på vores energiforbrug, transport og ikke mindst affald. Vores mål er ultimativt at forpligte os til SBTi 2030 netzero mål og i 2023 vil vi indføre yderlige nødvendige tiltag for at reducere vores klimapåvirkning.

Vi evaluerer i 2023 på Solcelleløsninger, ny firmabilpolitik og et biodiversitetsprojekt.

Alle medarbejdere vil i 2. kvartal 2023 gennemgå en grundlæggende bæredygtigheds introduktion

Energi og ressourcer

Vi er bevidste om, at verdens ressourcer er knappe, og at vi som etableret virksomhed er en væsentlig del af “løsningen”.
Vi har igennem årene investeret i de lavt hængende frugter som LED belysning, dagslysstyring m.m.

Væsentlige energireduktioner kommer ved at gentænke bilpolitikker, leveringsservice og yderligere alternative energikilder.

Vores fokus vil også være på reduce, re-use & re-cycle i samarbejde med vores værdikæder. Vores energi og vandforbrug stammer fra vores 3 virksomhedslokationer.

Partnerskaber

Som SMV virksomhed er det nødvendigt at indgå i partnerskaber for at få inspiration, dele viden men også for at få kritisk masse i forbindelse med indsamling af “affald”.

En lang række af de leverandører vi repræsenterer har først i nyere tid tænkt cirkulær økonomi ind i deres udvikling. Så derfor ligger det os på sinde enten at forlænge levetiden på de produkter/løsninger, vi sælger eller deltage aktivt i struktureret indsamling og div. genanvendelsesprojekter. Med bl.a. det for øje er vi medlem af WUPPI, El-retur & Emballage retur.

Læs mere om, hvad vi har deltaget i

cykel4cancer
miljøvenlig emballage WLUWexøe A/S
Wexøe beskytter miljøet