Som ansvarlig spiller på det danske marked er vi bevidst om at tage et ansvar for vores omverden. Dette gælder såvel hensyn til miljøet, trivsel og udvikling af medarbejderne samt tilbud om fleks- / deltidsansættelse til ledige med "særlige personlige" udfordringer.

Hos Wexøe arbejder vi målrettet med- og investerer i, at vi som virksomhed reducerer vores miljøpåvirkning, på trods af et væsentligt øget aktivitetsniveau. Vi fokuserer på vores energiforbrug, transport og affald.

 • Vores tiltag: 
  • Arbejder med transportører – give kunderne et grønt alternativ 
  • Ladestandere kan forsøgsvis benyttes af beboere i boligblok i nabolaget uden for arbejdstid (deleøkonomi) 
  • Montering af “hurtig-port” for at spare varme og øge arbejdsmiljøet for lager-personalet (kalorifer varmeventilator) 
  • På sigt måske montere solceller på lagerbygningen  evt. Til forsyning af egne biler

Vores mål: 50% reduktion af CO2 i 2025 og 2030: CO2 neutralitet 

Mindre miljøbelastning

Hos Wexøe arbejder vi målrettet mod, og investerer i, at reducere vores miljøpåvirkning.
Vi har i 2023 opdateret vores firmabil politik, således at alle nye bestillinger af biler vil blive elbiler. Dog  kan der ved  kørselsbehov >40.000 km p.a. vælges biler i energiklasse A+. Vi forventer at have gennemført transformationen af vores bilpulje senest sommeren 2026. Vi har investeret i en cykelparkering inkl. lade muligheder for elcykler. Desuden har vi ændret vores rejsepolitik med henblik på at reducere vores antal af flyrejser, og vi opfordrer til at gøre brug af vores Erhvervsrejsekort og til samkørsel.

CO2 og klima

Vi vil inden udgangen af 2025 have halveret vores Scope 1 & 2 CO2 fodaftryk baseret på vores 2021 baseline. For at nå vores reduktionsmål kommer vi til at fokusere på vores energiforbrug, transport og ikke mindst affald. Vores investering i en varmepumpe i 2022 samt den ændrede bilpolitik, har allerede bidraget til en reduktion af vores Scope 1 & 2 på 29.6% 2022 vs. 2023. Vi vil i 2024 beregne vores Scope 3 baseline.

Energi og ressourcer

Vi er bevidste om, at verdens ressourcer er knappe, og at vi som etableret virksomhed er en væsentlig del af “løsningen”.
Vi har gennem årene investeret i de lavt hængende frugter som LED belysning, dagslysstyring m.m. Væsentlige energireduktioner kommer ved at gentænke bilpolitikker, leveringsservice og flere alternative energikilder. Vores fokus vil også være på reduce, reuse & recycle i samarbejde med vores værdikæder. Vores energi og vandforbrug stammer fra vores 3 virksomhedslokationer. Vi vil i 2024 investere i solenergi og evaluere investering i et regnvandsopsamlingsanlæg.

Affald

Vi har valgt i 2023 at gå fra 6 affaldsfragmenter til 26 fragmenter. Denne beslutning blev truffet i erkendelse af, at affald er en ressource, og at vi alle skal gøre vores til at reducere eller genanvende så stor en del af vores affald som overhoved muligt. Vi arbejder sammen med HC Container og Stena Recycling og modtager data om vores affald. Disse data danner grundlag for at træffe beslutninger, der fremmer et mere ansvarligt forbrug. Eksempelvis opdagede vi , at vi årligt havde 3 ton mad- & bioaffald. En affaldsmængde vi ønsker at reducere væsentligt i 2024 ved at indføre en ny madordning og et “too good to go” set up.

Partnerskaber

Som SMV virksomhed er det nødvendigt at indgå i partnerskaber for at få og give inspiration.  I 2023 har vi brugt meget energi på at påvirke vores værdikæde i en mere bæredygtig retning. Vi repræsenterer 44 internationale virksomheder, som alle har forskellige tilgang til bæredygtighed. Vi forsøger at præge dem gennem initiativer som eksempelvis vores Summer Summit, der havde 100% fokus på bæredygtighed. I vores brancheorganisationer deltager vi også aktivt, eksempelvis i forbindelse med Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

Inklusion og Socialt engagement

Vi mener, at alle skal have en chance for at bidrage på arbejdsmarkedet. Vi har derfor altid 1 – 2 elevpladser. Vi er altid positivt stemt for praktikanter, hvor vi kan understøtte deres uddannelse. Vi har ansat flere fleksjobbere, flygtninge og tager løbende borgere i arbejdsprøvningsforløb i tæt samarbejde med det lokale jobcenter.
I 2023 bidrog vi bl.a. til :
 • Furesø Kommunes Jobfestival
 • Karrieredage for Handelsuddannelsen i Bella Centeret
 • Coding Class for 6. klassetrin i Københavns Kommune

Læs mere om, hvad vi har deltaget i

cykel4cancer
miljøvenlig emballage WLUWexøe A/S
Wexøe beskytter miljøet