Nye regler

Stærkstrømsbekendtgørelsen – har du styr på valg og installation af HPFI?

Efter 1 juli 2019 vil kravene i følge den nye stærkstrømsbekendtgørelse være fuldt gældende for projekterede og påbegyndte installationer. Har du helt styr på kravene omkring valg og installation af HPFI (fejlstrømsafbryder)?

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Den seneste stærkstrømsbekendtgørelse trådte i kraft 1 januar 2016. Overgangsordningen løber frem til 1 juli 2019 – herefter vil reglerne jvf. afsnit 6 omkring elektriske installationer fuldt ud også omfatte projekterede og påbegyndte installationer.

I langt de fleste tilfælde vil en HPFI 30 mA yde fejlbeskyttelse og supplerende beskyttelse. Det betyder i praksis, at installationen skal være fordelt på mindst 2 HPFI’er. Det skyldes, at en HPFI ikke må afbryde alle grupper, herunder at en enkelt fejl ikke må være skyld i, at hele installationen bliver afbrudt.

Hvis du anvender en anden form for fejlbeskyttelse end HPFI 30 mA, er der ikke krav om fordeling på 2 HPFI’er, så længe hele installationen ikke bliver afbrudt.

HPFI’er, der kobler ud ved 30 mA, skal sættes op i alle nye installationer i boliger. Her skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at bruge HPFI af type AC i boliger.

Se HPFI og kombiafbrydere fra Hager

Læs mere omkring elsikkerhed