CO2 sensorer fra Disruptive Technologies - Sensor Teknologi

Hvad er “Syg Bygning Syndrom (SBS)” og hvordan undgås det?

Sick Building Syndrome_kontor

Har du nogensinde følt dig groggy eller feberagtig efter en lang dag på kontoret og haft det helt fint efter at have forladt bygningen?

Disse er symptomer på ”Syg Bygning Syndrom”, på engelsk kendt som Sick Building Syndrome” (SBS), som er forårsaget af en kombination af fysiske-, miljømæssige- og jobrelaterede faktorer. SBS bliver desværre mere almindeligt og kan påvirke effektiviteten ved at reducere produktiviteten og øge sygefraværet. Blot overvågning af indendørsmiljøet kan hjælpe med at begrænse eller helt eliminere SBS.

Syg Bygning Syndrom (SBS) er en medicinsk tilstand, hvor brugerne af en bygning lider af en række symptomer eller føler sig utilpas uden nogen åbenbar grund. Effekterne er knyttet direkte til tidsforbruget i en bestemt bygning – de bliver værre, jo længere personen er i bygningen og forbedres eller forsvinder helt, når brugeren forlader bygningen.

SBS forekommer hovedsageligt i åbne kontorbygninger, og symptomerne kan være lokaliseret i et bestemt område, et specifikt rum eller udbredt i hele bygningen.

Symptomerne omfatter

  • Hovedpine
  • Træthed og koncentrationsbesvær
  • Øjen- og næseirritation
  • Kvalme
  • Influenzalignende symptomer
  • Hududslæt og kløe
DTSensorFlow (1)

Disruptive Technologies – dataopsamling fra sensorerne 

Disse problemer kan isoleret set virke ubetydelige. Men tilsammen er de et væsentligt problem, der fører til dårlig præstation og påvirker det generelle velvære. Faktisk kan en bygning påvirket af SBS påvirke næsten alle brugere. På grund af dette bliver SBS i stigende grad en væsentlig erhvervsmæssig omkostning, da det forårsager en stigning i sygefraværet og et fald i medarbejdernes produktivitet.

SBS er forårsaget af en kombination af både fysiske-, miljømæssige- og jobrelaterede faktorer. Disse kan omfatte støv, røg, dampe, dårlig rengøring, temperaturændringer og endda overfyldte skriveborde. Stress og forlænget eksponering for en computer kan også være en medårsag.

Mulige mangler ved opvarmning, ventilation og aircondition (HVAC) og generelle drifts- og vedligeholdelsesforhold bidrager til lavere ventilationshastigheder, hvilket fører til højere indendørs koncentrationer af luftforurenende stoffer, hvilket øger den potentielle risiko for SBS-symptomer hos blandt andet kontoransatte. Høje niveauer af indendørs CO2-koncentrationer påvirker kognitiv ydeevne og er blevet forbundet med SBS.

CO2 er en farveløs, lugtfri gas, der er en normal bestanddel af atmosfæren ved 330-350 ppm. Det genereres indendørs primært gennem menneskelig metabolisme – folk i kontormiljøet udånder kuldioxid med en hastighed på omkring 0,3 l/min, når de udfører lettere kontoropgaver.

Både kort- og langsigtet CO2-eksponering kan give alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, mens optimeret luftkvalitet har flere klare fordele. Faktisk viser nogle undersøgelser at arbejde på et kontor med CO2-niveauer under 1000 ppm, styret gennem intelligent ventilation, kan øge produktiviteten med op til 60 %.

Disruptive Technologies CO2 sensor – Non-Dispersive Infrared-teknologi (NDIR)

Dashboard DT

En af de vigtigste fordele ved vores trådløse CO2-sensor er, at den kan måle flere parametre i den omgivende luft, herunder CO2 (ppm), temperatur (°C/°F), relativ luftfugtighed (% RH) og barometrisk tryk (Pa). Disse parametre bruges til at korrigere de miljømæssige unøjagtigheder og stilles også til rådighed for brugeren som datapunkter og kan give informationen videre til ventilationssystemerne.

Hvordan kan Sick Building Syndrome elimineres?

Der er flere handlinger, der tilsammen hjælper med at forhindre SBS. Først og fremmest bør man analysere symptomerne og vurdere, hvad de mest sandsynlige årsager kan være til dårligt indeklima. At forstå, om mennesker bliver ramt i hele bygningen eller blot i bestemte områder, kan være en god indikator for, hvad der forårsager symptomerne.

Dansk Miljøanalyse center anbefaler at forbedre belysningen, forbedre luftkvaliteten og have velventilerede områder for at minimere risikoen for SBS. At sikre, at dine bygninger genererer en passende luft kvalitet, er et af de første skridt.

Dette kræver 24/7 detektering af brugeradfærd, luftkvalitet og bygningsdrift. Mængden af ​​CO2 i en bygning kan ændre sig afhængigt af, hvor du er, hvor mange mennesker der er, og hvad klokken er. Niveauet af CO2 i en kontorbygning kan endda i nogle tilfælde bruges til at bestemme, hvor godt den er ventileret.

Sensorer fra Disruptive Technologies (DT)  vil øjeblikkeligt måle CO2, temperatur, luftfugtighed og barometertryk i de forskellige lokale. Disse faktuelle data er efterfølgende grundlaget for beslutning om bruger-/adfærdsændringer eller investeringer i forbedret indeklima.

CO2-niveauer over 1000 ppm i kontormiljøer indikerer, at ventilationshastigheden er lav, og at andre luftbårne forurenende stoffer ophobes. De 8-timers tidsvægtede gennemsnitlige eksponeringsgrænser for CO2 er 5000 ppm. Og niveauer på over 40 000 ppm (4 %) udgør en umiddelbar sundhedsrisiko. DT’s CO2-sensor kan måle CO2-koncentrationer mellem 1 og 5000 ppm med en nøjagtighed på ± 45 ppm. Den egnede sensor vil give nøjagtige aflæsninger i realtid med praktisk indsigt, og hjælper dig med at opretholde sunde CO2-niveauer indendørs.

Valg af den rigtige CO2 sensor

Der findes flere CO2-sensorer på markedet.

DT tilbyder en energieffektiv CO2-sensor, der udnytter Non-Dispersive Infrared-teknologi (NDIR) og er nem at bruge. Dens størrelse og udseende (uden nogen skærm, der viser data) gør den til en af ​​de mest diskrete på markedet og sikrer lavt strømforbrug og flere års batterilevetid. Forskellige sensortyper vil i forskelligt omfang passe til virksomheders og bygningers forskellige krav. Faktorer som vægt, størrelse, nøjagtighed og hastighed vil højst sandsynligt påvirke en forretningsbeslutning om CO2-sensorinstallation.

Facility managers- og softwarepartnere har også en tendens til at foretrække sensorer der nemt og uden konstruktionsændringer kan eftermonteres i eksisterende bygninger. Kompatibilitet med HVAC-systemer indgår også ofte i beslutningen, især da en grad af automatisering forbedrer energieffektiviteten markant. Men uden understøttelse af IoT, trådløs og dataintensiv teknologi, kan matchning af ventilationskontrol med miljøaflæsninger give betydelige udfordringer. Det er muligt at delvist automatisere ventilationssystemer for at tilpasse sig nye forhold ved hjælp af registrerede IoT-sensordata. IoT-sensorer kan øjeblikkeligt registrere forhøjede CO2-niveauer i rum, der kræver ventilation. Derfor kan ændringer implementeres øjeblikkeligt, hvilket sikrer ensartet luftkvalitet. Denne automatisering og øgede effektivitet har også betydning for omkostningskontrol, da de oversættes til at opretholde luftkvaliteten med minimal indgriben. At vælge en pålidelig sensorleverandør er nøglen til at minimere eventuelle problemer med bygningsintegration og dataindsamling.

Forstå IoT (Internet of Things) og muligheden for skalering

Med den stigende efterspørgsel efter smarte løsninger på tværs af faggrupper bliver IoT-applikationer mere mangfoldige og specialiserede. Standardprotokoller til trådløs tilslutning, såsom mobil, WiFi og Bluetooth kan ikke altid opfylde kravene til avancerede IoT-applikationer.

Som et resultat af dette dukker der nye IoT-protokoller op for at give mulighed for unikke situationstilpasset løsninger. På den anden side kan en sensorløsning designet til skalerbarhed implementeres til at dække tusindvis af sensorer. Simpel og hurtig installation sikre høj dækning og mere nøjagtig dataopsamling. Nye IoT-applikationer kan løbende tilføjes for at holde trit med efterspørgslen uden at ændre eller erstatte kommunikationsinfrastrukturen.

DTs sensorløsning er udviklet med fokus på at kunne skalere fra en lokal måling til målinger i hel bygninger uden ændringer i systemopsætningen. Inspireret af mobilnetværksteknologi har vi designet en skræddersyet protokol til vores sensorer kaldet SecureDataShotTM (SDS). SDS-protokollen har en rækkevidde svarende til WiFi og tillader op til en million sensorer at operere i et lille geografisk område. Den er designet til effektiv radiospektrum anvendelse og kan dele spektrum med andre sensorteknologier. Derudover er teknologien udviklet med et sikkerhedsorienteret tankesæt, hvilket resulterer i brancheførende end-to-end sikkerhed.

Tekstforfatter & fotos: Kimberly Diaz-Gomez, Head of Brand Marketing Disruptive Technologies

Opsummering

Selv i moderne, energieffektive bygninger kan CO2 hæves til niveauer, der er skadelige for brugernes helbred og velvære. Høje niveauer af CO2 kan føre til SBS-symptomer, såsom hovedpine og kvalme. Det er derfor bydende nødvendigt, at en bygning har integreret målinger til at detektere og reducere høje koncentrationer af CO2, før de når farlige niveauer. IoT CO2-sensorer giver en omkostningseffektiv måde at optimere driften og forbedre brugernes sundhed og velvære ved at sikre sund luft i bygninger. Brugt i forbindelse med ventilationssystemer sikrer de, at koncentrationen af ​​CO2 forbliver under visse niveauer af sikkerhedsmæssige årsager og kan også kombineres med ventilationsstyringer for automatisk at ændre luftstrømmen gennem en bygning for at holde CO2 på et behageligt niveau. Mens valget af en sensorløsning altid vil afhænge af kravene fra virksomheder og bygninger, sikrer visse grundlæggende funktioner bæredygtighed og overkommelighed. En vigtig faktor er at overveje løsninger der omfatter muligheden for at eftermontere teknologier der er kompatibilitet med nuværende HVAC samt løsningens levetid, skalerbarhed, pålidelighed af sensoren og dataindsamlingssikkerhed.

LAD OS TAGE DE ENKELTE LØSNINGER FØRST: Smart bygningsteknologi fra Hager GroupDisruptive Technologies og STEINEL kan understøtte dette med data- og adfærdsopsamling samt automatisk komfort regulering.

Sund fornuft, planlægning og integrering af ny teknologi kan heldigvis godt gå “hånd-i-hånd” – uden at vi mister friheden til at være os selv.

Kontakt os for en uddybende snak om allerede eksisterende opgaver eller lad os inspirere dig ift. fremtidens energioptimeringsløsninger.

VI ER ALLE FORPLIGTET TIL AT HANDLE I TIDE. Løsningerne findes allerede uanset vi taler indeklima, energioptimering eller bæredygtighed.

Det behøver ikke at kræve store fysiske indgreb og deraf afledt nedgang i produktiviteten. Lad os i fællesskab udfordre “sådan plejer vi at gøre” med en fælles ambition om at bruge den eksisterende teknologi mest optimalt til gavn for bæredygtighed, energiforbrug, produktivitet m.m. Der er ingen grund til at vente.

Wexøe A/S vil være en førende partner for danske el-installatører og industrivirksomheder med fokus på opsamling af adfærds-, produktions- og bygningsdata til gavn for arbejdsmiljø, energi- og driftsoptimering samt bæredygtighed.

Rene Keller

Kontakt

Har du spørgsmål eller en udfordring, du gerne vil have sparring omkring?
Ring på tlf. 45 46 58 00

René Keller
Divisionschef
rke@wexoe.dk