Hager HPFI

Nye regler

Installationsbekendtgørelsen – har du styr på valg og installation af fejlstrømsafbryder og transientbeskyttelse?

Efter 1. juli 2019 er kravene ifølge Installationsbekendtgørelsen fuldt gældende for nye installationer. Har du helt styr på kravene omkring valg og installation af fejlstrømsafbryder og transientbeskyttelse?

Installationsbekendtgørelsen

Ifølge Installationsbekendtgørelsen, der skal arbejdes efter pr. 1. juli 2019, er der nu krav om fordeling af installationen på minimum 2 fejlstrømsafbrydere, samt at der skal foretages en risikovurdering af, hvorvidt transientbeskyttelse skal installeres. Eneste undtagelse er allerede projekterede/igangværende installationer, hvor ovenstående regler først træder i kraft pr. 1. juli 2020. Læs mere om elsikkerhed

Fejlstrømsafbrydere

Det betyder i praksis, at installationen skal være fordelt på mindst 2 fejlstrømsafbrydere, i form af HPFI-relæer eller kombirelæer. Grunden til dette er, at en fejl i installationen ikke må afbryde al strøm. Dog beskriver Stærkstrømsbekendtgørelsen ikke, hvordan installationen i praksis skal opdeles. Se HPFI og kombiafbrydere fra Hager

Transientbeskyttelse

Reglerne omkring transientbeskyttelse er noget mere omfattende og kræver at, man foretager en risikovurdering på hver enkelt installation. For eksempel vil installationer på skoler, hospitaler og andre offentlige bygninger altid kræve installation af transientbeskyttelse. Anderledes forholder det sig med installationer i privatboliger, hvor installatøren skal foretage en konkret risikovurdering i forhold til forsyningsnettet, lyntæthed samt udgifter til installation.