Tag Archive for: FactoryTalk

Industrial Augmented Reality

Hvordan du som maskinbygger bliver dine kunders foretrukne leverandør

Hvordan kommer maskinbygger øverst på leverandørlisten hos slutbrugere, der kræver øget produktivitet, bedre kvalitet & lavere omkostninger?

Ledende maskinbyggere udnytter de seneste teknologier til digital omstilling til at give deres kunder en konkurrencefordel

Virksomheder er under et konstant pres for at producere flere produkter, hurtigere, billigere og af den højest mulige kvalitet. Nu, mere end nogensinde før, er der et behov for at maskinbyggere genopfinder deres drift med teknologier til digital omstilling. Integration mellem operationel teknologi (OT) og informationsteknologi (IT) er nøglen til at fremskynde innovation og opnå øget produktivitet.

Harpak-ULMA, der brancheledende inden for helhedsløsninger til pakkelinjer for fødevarer, medicin og industrielle produkter, indgik for nylig et samarbejdede med Rockwell Automation om at levere en emballageplatform til digital omstilling. Harpak-ULMA, der udnytter de nyeste teknologier til øget emballagefleksibilitet og -ydelse, nulstiller forventningerne til, hvad der er muligt, når det gælder om at løse nogle af de sværeste og mest omkostningstunge udfordringer, som industrien står over for i dag.

Virksomhedens vision omfatter hurtigere og nemmere integration af OT/IT-systemer, tæt integrering med FactoryTalk® InnovationSuite, leveret af PTC og deres platform Vuforia augmented reality (AR), udvidet IoT-forbindelse, og brugen af maskinlæring og prædiktive analyser til at omstrukturere beregninger af forretningsmodeller og kundernes omkostningsstrukturer.

Smart forbundne maskiner

Harpak-ULMA’s engagement i at standardisere Rockwell Automations platform Integrated Architecture® erstattede flere forskellige kontrolsystemer og leverede et fælles rammeprogram til kontrol, visualisering, bevægelse, sikkerhed og netværk– der samordnede kontrol og oplysninger til en enkelt, sikker højtydende arkitektur for deres kunders pakkelinjer.

Denne informationscentrerede, stærkt forbundne tilgang er et kæmpe skridt mod at opbygge et mere nuanceret, virksomhedsomfattende, kontekstuelt syn på emballering og interaktion med andre brancher og produktionssystemer. Denne form for automatiseringsarkitektur forenkler driften på flere niveauer, fra dele og leverancer, supportmuligheder og fejlfinding i udstyr til styring af linjens ydelse, forenklet drift og skalerbarhed. Den imødekommer kundernes behov via en større fleksibilitet, hastighed, præcision og kortere produktionstider.

Fordelene omfatter automatisk opdagelse hvad angår aktiver og systemer, deling og genbrug af datamodeller, integrerede analyser og AR-styrkelse. Denne smart forbundne emballageplatform giver kunderne en konkurrencefordel ved at hjælpe dem med hurtigere at tilpasse sig markedsændringer med færre omkostninger og forbedre målene for produktionsniveau, produktivitet og sikkerhed. Ydermere overvinder den udfordringerne ved en aldrende og skiftende arbejdsstyrke og leverer bedre kontrol med vedligeholdelsesudgifter.

Frigør produktiviteten

Cama er en international leder inden for konstruktion og produktion af højteknologiske sekundære emballagesystemer inden for både fødevare- og nonfood-markeder. Med et stærkt engagement i skabelsen af smarte maskiner der kan hjælpe deres kunder med at efterkomme forbrugernes evigt skiftende behov, indgik Cama et samarbejde med Rockwell Automation om at digitalisere deres maskiner.

Hovedmålet var et implementere tilstandsovervågning, analysering og AR i deres systemer, og dermed sikre en effektiv grænseflade mellem deres maskiner og deres kunder. Ved at udnytte Rockwell Automations viden om styring af arbejdsprocesser i realtid og kombinere dem med computersoftware fra PTC, er det muligt at åbne for et traditionelt forbindelsesniveau – og virkeliggøre Connected Enterprise.

Mixed reality-systemer reducerer nedetider

I dag står industrivirksomhederne over for nogle alvorlige problemer hvad angår nedetider. Brancherapporter anslår, at en enkelt time kan koste et sted mellem en og fem millioner dollars. De nyeste MR-systemer (mixed reality-systemer) og AR-teknologi (augmented reality-teknologier) kan hjælpe kunder fra industrien med at reducere nedetiden.

Dette var i sandhed gældende for Howden, en global leder inden for løsninger til luft- og gashåndtering, hvis produkter findes i hele verden.

Kompressorer er kritisk udstyr på mange anlæg, men et stort antal af anlæggenes operatører er typisk ikke eksperter i kompressorer. Howdens kunder kontakter dem for at få løsninger, der kan styrke dem og så de kan lære hvordan de bedst servicerer deres udstyr.

For at imødekomme disse behov, implementerede Howden Vuforias studio-løsning med ThingWorx IIoT-platformen.

Som en del af FactoryTalk InnovationSuite, forbinder ThingWorx IIoT-platformen forskellige enheder, programmer og datakilder på tværs af hele virksomheden, og leverer en enkelt kilde der indsamler, sammenlægger og giver sikker adgang til data om industrielle operationer

Howden overlapper disse informationer med det fysiske produkt via mixed reality-systemer for at vise kunderne driftsbetingelser og ydeevne for udstyret. Med Vuforia og Microsoft HoloLens mixed reality-enheder, kan Howden levere en virkelig transformerende oplevelse til deres kunder inden for det industrielle marked.

Differentiering af maskintilbud

Teknologier til digital transformation hjælper maskinbyggere med at levere smart forbundet udstyr, der kan reducere nedetiden og åbne for nye niveauer af produktivitet for deres kunder. De skaber ny værdi og indtægtskilder og hjælper OEM´er med at differentiere deres tilbud på et konkurrencepræget marked.

3V Automation er et intelligent automatiseringsvirksomhed, der fokuserer på automatiseret produktion og procesteknik. Med et hurtigt voksende speciale inden for automatisering af nye energiprocesser i bilindustrien, vidste 3V Automation, at en digital omstilling af deres drift ville hjælpe dem med at skabe ny værdi og nye indtægtskilder.

For fortsat at kunne levere brancheledende smarte maskiner til de største kunder inden for bilindustrien, vidste 3V Automation, at ved at gøre deres data mere tilgængelige ville det forbedre produktiviteten og synligheden – og i sidste ende muliggøre mere kvalificerede forretningsbeslutninger.

Projektets fokus var at udnytte de eksisterende produktionsdata og tilføre mere værdi med den nye IoT-platform, FactoryTalk InnovationSuite, leveret af PTC. ThingWorx IIoT-platformen giver mulighed for at forbinde, styre, overvåge og kontrollere diverse automatiseringsenheder og softwareprogrammer via en intuitiv brugergrænseflade.

3V Automation implementerede også de nyeste AR-teknologier for at forbedre arbejdsstyrkens produktivitet og effektivitet og kundetilfredsheden. FactoryTalk Innovation Suites Vuforia giver mulighed for, at maskinerne bliver udstyret med AR-teknologi. Dette vil hjælpe med at forbedre diagnostik via adgangen til maskinens realtidsdata. Den kan også give detaljerede, røntgenanalyser af vigtige maskindele til kundefremvisninger og undervisning.

Med introduktionen af avancerede IIoT-teknologier, har 3V Automation skabt et nyt økosystem af forbundne maskiner og analysesystemer, der eksternt kan supportere deres kunders arbejdsstyrker globalt, mens de udvikler deres forretningsmodel for digitale tjenester.

3V Automations ekspertise på området og dets progressive natur, sammenlagt med den teknologiske platform fra Rockwell Automation, vil hjælpe dem med at skille sig ud på markedet. Det vil medvirke til at give deres kunder nye intægtskilder og investeringsafkast.

Ved at udnytte informationsløsninger, analysesystemer og AR-teknologi, har 3V Automation været i stand til at forbedre deres produktion, reducere deres nedetider og mindske vedligeholdelsesomkostninger og risici.

 

 

 

 

FactoryTalk

Scalable Analytics leverer rette data på rette niveau

Se denne korte introduktion til Scalable Analytics og Rockwell Automations FactoryTalk løsning

Industrial Internet of Things (IIOT) rykker ved traditionerne i produktionsmåden verden over. Se, hvordan Scalable Analytics og Rockwell Automations FactoryTalk kan levere de rette data på det rette niveau som svar på et antal udfordringer i virksomheden – også på verdensplan