remote access

Remote Access / IoT

Spar tid og penge ved hjælp af remote access

Ved hjælp af remote access kan en dansk procestekniker sidde hjemme i Danmark og rette fejl og mangler ved procesudstyr, som befinder sig omme på den anden side af jordkloden. Det sparer omkostninger, f.eks. til flyrejser og hotelophold – og sikrer at procesudstyret hurtigt kommer op og køre igen. En win-win-situation – både for maskinleverandører og slutbrugere.

Remote Access / IoT

Ved hjælp af digital teknologi er det muligt at reducere omkostninger og samtidig gøre en virksomhed endnu mere bæredygtig. Den digitale teknologi tillader nemlig remote access (fjern adgang) til produktionsudstyr, som er placeret hvor som helst sted på kloden. Ved hjælp af remote access er produktionsudstyret nemlig koblet op på internettet – og via internettet kan danske teknikere overvåge og diagnosticere eventuelle fejl på produktionsudstyret.

Lad os tage et konkret eksempel: Et indisk mejeri er i store problemer, fordi hele produktionsapparatet er nede, og produktionen står stille. Mejerichefen ringer herefter til den maskinleverandør – han ønsker hurtigt muligt hjælp fra til at få produktionen i gang igen.
Under normale omstændigheder ville den danske maskinleverandør sende en tekniker til Indien med næste fly for få løst problemet on site. Men ved hjælp af remote access kan teknikeren i ro og mag sidde i sin dagligstue og løse problemet her og nu. Det vil i sagens natur spare maskinleverandøren for masse udgifter til fly, hotelophold og lønudgifter til teknikeren, som eventuelt skulle være væk i en hel uge for at få løst produktionsproblemet i Indien. Ligeledes ville mejerichefen i Indien sætte stor pris for en lynhurtig hjælp og support med at få produktionen op at køre igen. Som bekendt koster det penge hvert minut, at produktionen står stille.

Kan gøre produktionen mere bæredygtig
Den danske tekniker har også mulighed for – fra sin arbejdsplads i Danmark – at optimere på produktionsparametrene i det indiske mejeri. Han kan simulere produktionsforløb med henblik på at gøre produktionen mere bæredygtig. Der kunne f.eks. være tale om at reducere mejeriets energiforbrug, vandforbrug og brug af kemikalier til rengøringsformål etc. Der kan resultere i store energibesparelser ved at udskifte til mere energivenlige motorer, drev, pumper og blæsere.

Løse problemerne FØR de opstår
I forbindelse med serviceaftaler og lignende kan mange problemer løses, før de opstår, og produktionsapparatet går ned. F.eks. er det muligt med remote access at holde et vågent øje med produktionen og produktionsapparatets tilstand.

Specialist Signe Back fra Wexøe forklarer:

– Da produktionsapparatet automatisk logger de mest relevante produktionstal betyder det, at systemet f.eks. kan gemme vigtige oplysninger om, hvor længe en aksel har kørt. Den tid, hvor akslen har været i drift, kan ses af den danske serviceafdeling, der blot skal logge sig ind i systemet og aflæse de opsamlede data i skyen. Hun fortsætter:
– Hvis man f.eks. har kendskab til, at en aksel kan køre i 5.000 timer, hvorefter den skal udskiftes, og data fortæller, at akslen har været i drift i 4.000, så kan maskinleverandøren fortælle produktionsvirksomheden, at denne aksel skal udskiftes om 1.000 timer for at undgå produktionsstop. Ligeledes kan man sende en ny aksel til virksomheden med en anvisning om, hvordan den nye aksel skal monteres. På den måde kan det forebyggende vedligehold automatiseres yderligere – hvilket på sigt giver en mere stabil drift med færre produktionsomkostninger.

Remote access kan redde ægteskabet
Mange ægteskaber er gået itu, fordi procesteknikeren ofte er ude at rejse – for at lokalisere og løse problemer med procesudstyr, der kan være installeret i de fjerneste afkroge af verden. Det kan også have store omkostninger for den omrejsende tekniker, som måske ikke får set sin kone og børn, så tit som han ønsker. Disse udfordringer remote access løse.

– Ved hjælp af den nye teknologi kan produktionsteknikeren faktisk sidde hjemme i Danmark og løse de akutte problemer med produktionsmaskiner, der er placeret overalt på kloden, fortæller Signe Back fra Wexøe.

Samlet betyder det, at antallet af rejsedage for produktionsteknikere kan reduceres betydeligt, hvilket alt i alt også er til gavn for miljøet.

Alle brancher kan drage nytte
Remote access kan således være en fordel i en lang række forskellige brancher, eksempelvis maskinindustrien, plastindustrien, fødevareindustrien samt den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Det kræver blot, at produktionsmaskinerne opdateres og forsynes med remote access.

Ved hjælp af remote access opnås en lang række fordele – både for maskinbyggeren og slutbrugeren. Samtidig bliver det muligt i højere grad at tænke bæredygtighed ind i produktionen, fortæller Signe Back, der er ansat hos Wexøe. Signe er specialist i Automation, Remote Access og Kommunikation mellem maskiner.

Wexøe og HMS Networks indgår udvidet partneraftale om det danske marked

Hvad er remote access?

Remote access betyder fjernadgang og vil sige, at en dansk tekniker via internettet kan få fuld adgang til en maskine, der eksempelvis står og producerer på en hvilket som helst sted på kloden. Denne maskine skal blot være udstyret med remote access, så den danske tekniker – via internettet – kan få adgang til maskinen og dermed overvåge og diagnosticere fejl på maskinen.
Remote access kan opnås ved hjælp af Ewon-produkterne Cosy, Flexy og Netbiter, der i Danmark forhandles af Wexøe.
Remote access anvender Internet of Things (IoT) og er i de fleste tilfælde et must for at indfri de krav og standarder, der er opstået i kølvandet på Industri 4.0.

Remote access – fordele

  • En dansk virksomhed, f.eks. en maskinbygger, kan have sine maskiner stående over hele verden – samtidig med at maskinbyggeren via remote access kan holde fingeren på pulsen med hensyn til maskinernes drift og vedligeholdelse samt finde årsagen til uforudsete nedbrud. Ligeledes kan maskinbyggeren være på forkant med at levere reservedele til maskinen, når der er behov for det.
  • En global virksomhed, som har produktionsanlæg flere forskellige steder i verden, kan ved hjælp af remote access holde et vågent øje med, at produktionen forløber, som den skal i de enkelte lande. Performance for de forskellige produktionsanlæg kan sammenlignes, og det vil være muligt at mindske antallet af besøg og tilsyn på de enkelte fabrikker.
Could not locate the specified reapteatable with ID: 3580