Konsulentbistand – Maskinsikkerhed

Mangelfuld sikkerhed eller manglende overensstemmelse med gældende lovgivning kan udløse store bøder til maskinbyggeren. Vi tilbyder en række serviceydelser, hvor du på konsulentbasis kan få vurderet og evalueret din maskine af vores sikkerhedsekspert Per Fløe Moesgaard, som er TÜV Nord certificeret.

Vurdering / beregning af sikkerhedskredse

Functional Safety standarderne DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN 62061 har krav om dokumentation af det opnåede sikkerhedsniveau for de sikkerhedsstyrekredse, der er på maskinen.

Wexøe A/S udfører verifikation af sikkerhedsstyrekredse iht. standarden DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN 62061 ud fra given kravspecifikation. Verifikationen omfatter en beregning af sikkerhedskredsen ved hjælp af beregningsværktøjet Sistema.
Dette giver kunden en dokumenteret verifikation af sikkerhedskredsen.

Resultatet af beregningen af sikkerhedskredsene præsenteres i en Wexøe standard rapport.