HMS Networks

Ved hjælp af digital teknologi er det muligt at reducere omkostninger og samtidig gøre en virksomhed endnu mere bæredygtig. Den digitale teknologi tillader nemlig remote access (fjern adgang) til produktionsudstyr, som er placeret hvor som helst sted på kloden. Ved hjælp af remote access er produktionsudstyret nemlig koblet op på internettet – og via internettet kan danske teknikere overvåge og diagnosticere eventuelle fejl på produktionsudstyret.

Remote Access / IoT

Lad os tage et konkret eksempel: Et indisk mejeri er i store problemer, fordi hele produktionsapparatet er nede, og produktionen står stille. Mejerichefen ringer herefter til den maskinleverandør – han ønsker hurtigt muligt hjælp fra til at få produktionen i gang igen.
Under normale omstændigheder ville den danske maskinleverandør sende en tekniker til Indien med næste fly for få løst problemet on site. Men ved hjælp af remote access kan teknikeren i ro og mag sidde i sin dagligstue og løse problemet her og nu. Det vil i sagens natur spare maskinleverandøren for masse udgifter til fly, hotelophold og lønudgifter til teknikeren, som eventuelt skulle være væk i en hel uge for at få løst produktionsproblemet i Indien. Ligeledes ville mejerichefen i Indien sætte stor pris for en lynhurtig hjælp og support med at få produktionen op at køre igen. Som bekendt koster det penge hvert minut, at produktionen står stille.