Safety

Driftssikre løsninger til maskiner

Alle maskiner burde være 100 pct. sikre at betjene, men alligevel kommer mange ansatte til skade i forbindelse med betjeningen af forskellige maskiner i industrien. Ofte drejer det sig om kvæstelser og lemlæstelse, der desværre nogle gange ender med døden. Artiklen fortæller, hvordan maskinbyggere og slutbrugere kan få styr på maskinsikkerheden.

Maskinsikkerhed

Alle maskiner burde være 100 pct. sikre at betjene, men alligevel kommer mange ansatte til skade i forbindelse med betjeningen af forskellige maskiner i industrien. Ofte drejer det sig om kvæstelser og lemlæstelse, der desværre nogle gange ender med døden. Artiklen fortæller, hvordan maskinbyggere og slutbrugere kan få styr på maskinsikkerheden.

Ingen virksomhed ønsker, at deres ansatte kommer til skade, når de betjener de forskellige maskiner, der indgår i produktionen. Men desværre sker det alligevel ofte – på trods af at der skrappe krav til maskinernes sikkerhed. Problemet er desværre, at kravene ikke altid overholdes i praksis.

Per Fløe Moesgaard, der er sikkerhedsekspert hos Wexøe, fortæller:

Desværre ser man ind i mellem, at der er sikkerhedsfejl på en helt ny og CE-mærket maskine, der netop er leveret til slutbrugeren. Både store og mindre fejl som kan have betydning for arbejdssikkerheden for de ansatte, som skal betjene maskinen.

Det må derfor konkluderes, at der mangler viden og information om maskinsikkerhed – og det gælder både for maskinbyggere og slutbrugere.

Hvad koster en arbejdsskade?

De samlede omkostninger i forbindelse med en arbejdsskade er i gennemsnit fra en halv til en hel mio. kr.  Heri er regnet samtlige omkostninger til både den virksomhed, hvor maskinen er placeret rent fysisk, den ansatte som kommer til skade og samfundet.

Virksomhedernes samlede omkostninger til arbejdsulykker er beregnet til at være mellem 5,5 – 6 mia. kr., og statens samlede omkostninger ligger et sted 1,6 – 2 mia. kr.

Det er klart, at den virksomhed, der bruger og ejer maskinen, også har store omkostninger i forbindelse med arbejdsskader. For det første er det et problem, at den ansat, som har pådraget sig arbejdsskaden, er sygemeldt i kortere eller længere tid – afhængig af hvor alvorlig arbejdsskaden er. At undvære en medarbejder i den daglige produktion er altid et problem. I forbindelse med arbejdsskader vil Arbejdstilsynet aflægge et kontrolbesøg arbejdspladsen for at undersøge den maskine, der har forårsaget skaden.

Arbejdstilsynet vil typisk reagere med et påbud med frist, et rådgivningspåbud, et forbud, en administrativ bøde eller en politianmeldelse, hvis virksomheden ikke lever op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven.

Maskinens ejer har også et stort ansvar

Det er altid maskinens ejer, der har ansvaret for, at den maskine, der stilles til rådighed for de ansatte, er sikker og forsvarlig at betjene. Det er altså ikke muligt at sende ansvaret videre til den maskinproducent, der har fremstillet og leveret maskinen – uanset hvor mange certifikater og dokumenter, der garanterer, at alle sikkerhedskrav er opfyldt. Med andre ord så er det ikke nok at købe en ny CE-mærket maskine og så regne med, at alt er i den skønneste orden.
Der kan dog være særlige situationer, hvor maskinfabrikanten bliver gjort ansvarlig, hvis der opstår en arbejdsskade. Det vurderes ud fra de konkrete forhold i hvert enkelt tilfælde.

Hvis der er sket en arbejdsskade, som skyldes, at maskinens sikkerhed ikke har været i orden, så vil myndighederne typisk give maskinens ejer en bøde. Disse bøder er ofte i en størrelsesorden på 40.000-60.000 kr.

Den virksomhed, som køber en ny maskine, skal derfor også have fokus på maskinsikkerheden. Hvis en virksomhed har købt en ny maskine, så kræves det, at der udføres en ibrugtagningskontrol, hvor det bl.a. tjekkes, at arbejdssikkerheden er i orden, så de ansatte ikke kan komme til skade ved betjening af maskinen.

Maskinbyggerne har et kæmpeansvar

Naturligvis har alle maskinbyggere også et stort ansvar for at de maskiner, som de producerer er i 100 pct. orden rent sikkerhedsmæssigt. Per Fløe Moesgaard fra Wexøe siger:

Alle maskinbyggere bør have detaljeret viden om, hvordan de fremstille sikre maskiner, og det kræver indgående viden om de standarder, direktiver og retningslinjer, der er gældende inden for maskinsikkerhed. Området er komplekst og svært at overskue, og i den forbindelse bør maskinbyggerne også jævnligt sørge for at blive opdateret med den nyeste viden på området.

Wexøe kan formidle denne viden via deres forskellige kurser i maskinsikkerhed. Ligeledes kan Wexøe tilbyde individuel rådgivning om maskinsikkerhed til de enkelte maskinproducenter og slutbrugere. På den måde er det muligt for maskinbyggeren at fremstille maskiner, der er så sikre som overhovedet muligt, hvilket minimerer risikoen for, at de ansatte kommer til skade ved betjeningen af maskinerne.

Manglende maskinsikkerhed eller manglende overensstemmelse med gældende lovgivning kan udløse store bøder til maskinbyggere. Derfor tilbyder vi, som ansvarlig partner, vejledning og løsninger samt løbende kurser inden for maskinsikkerhed.

Per Fløe Moesgaard

Ekspert i maskinsikkerhed

Per Fløe Moesgaard er CMSE-certificeret (Certified Machinery Safety Expert – TÜV Nord)

Har du spørgsmål så kontakt:
Per Fløe Moesgaard på tlf. 2428 0606