Ændring i maskindirektivet

Maskindirektivet bliver til ny ”Forordning om Maskinprodukter”

EU-kommissionen har gennemført en evaluering at Maskindirektivet 2006/42/EF der viser at der er behov for en opdatering. Som en konsekvens deraf bliver Maskindirektivet 2006/42/EF til ny ”Forordning om Maskinprodukter”

EU-kommissionen har gennemført en evaluering at Maskindirektivet 2006/42/EF der viser at der er behov for en opdatering

Forslaget indeholde en række væsentlige ændring bla.:

  • Risici i forbindelse med nye teknologier herunder cybersikkerhed, AI, kollaborative robotter og autonome førerløse maskiner.
  • Brugsanvisninger kan under visse betingelser leveres digitalt
  • Definitionen af delmaskine gøre mere tydelig og delmaskiner skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forordningen.

Forordninger har retsvirkninger over for borgerne, og forordninger skal derfor ikke implementeres via nationale bekendtgørelser.

De nye regler forventes at træde i kraft en gang i 2024/2025 og kommissionen forslår at der skal være en overgangsperiode på op til 3,5 år fra vedtagelse af forordningen.

Wexøe A/S afholder kurser i maskinsikkerhed deriblandt også kurser i maskindirektivet 2006/42/EF, hvor emner omkring den nye forordning om maskinprodukter vil blive tage op.