Lovkrav for maskinejere

Maskinsikkerhed

Få overblik over lovkrav, ansvar og konsekvenser for maskinejere

Se vores webinar omkring lovkrav for maskinejere iht. Anvendelsesdirektivet 2009/104/EF og få styr på dit ansvar samt hvilke konsekvenser det kan have, hvis du ikke overholder gældende regler.

Europa-parlamentet har i 2009 udgivet et direktiv, der definerer hvilke krav, der stilles til ejere af maskiner, placering af ansvar for sikkerheden omkring maskinen, samt – ikke mindst – konsekvenserne for manglende overholdelse af disse regler.

Grunden til, at det er et komplekst emne, er selve definitionen omkring maskinen, idet en maskine overordnet set kan leveres på to måder:

  1. som en samlet leverance
  2. som en delleverance fordelt på flere leverandører / underleverandører

Som udgangspunkt burde alle maskiner være 100 pct. sikre at betjene, men alligevel kommer mange ansatte til skade i forbindelse med betjeningen af maskiner i industrien. Og problemet er, at kravene ikke altid overholdes i praksis.

Se vores webinar og få løsningsforslag til 4 helt grundlæggende udfordringer: 

  1. Hvilke krav er der til ejere af maskiner
  2. Hvem har ansvaret for maskinen, der stilles til rådighed for arbejdstageren
  3. Hvilke maskiner er disse krav gældende for
  4. Hvilke konsekvenser kan der være ved manglende overholdelse af disse regler

Efter webinaret vil du have et overordnet indblik i de gældende regler på området samt have klarhed over, hvem der er ansvarlig for overholdelsen af reglerne.

Webinarafholder:
Per Fløe Moesgaard, Commercial engineer Safety og CMSE certificeret (Certified Machinery Safety Expert – TÜV Nord)

Målgruppe: 
Maskinbygger, OEM, importører af maskiner, service- og vedligeholdelsespersonale, konsulenter, rådgivere og maskinejere

Download pdf-version

Se vores kursuspakke om maskinsikkerhed

Vi afholder tre kurser inden for maskinsikkerhed

Kurserne udbydes løbende i 2019 og ved deltagelse på alle tre kurser er prisen 7.000 kr.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på kommende kurser og webinarer.

Per Fløe Moesgaard

Ekspert i maskinsikkerhed

Per Fløe Moesgaard er CMSE-certificeret (Certified Machinery Safety Expert – TÜV Nord)

Har du spørgsmål så kontakt:
Per Fløe Moesgaard på tlf. 2428 0606