Konsulentbistand

Konsulentbistand – Maskinsikkerhed

Mangelfuld sikkerhed eller manglende overensstemmelse med gældende lovgivning kan udløse store bøder til maskinbyggeren. Vi tilbyder en række serviceydelser, hvor du på konsulentbasis kan få vurderet og evalueret din maskine af vores sikkerhedsekspert Per Fløe Moesgaard, som er TÜV Nord certificeret.

Safety Serviceydelser

Vurdering / beregning af sikkerhedskredse

Functional Safety standarderne DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN 62061 har krav om dokumentation af det opnåede sikkerhedsniveau for de sikkerhedsstyrekredse, der er på maskinen.

Wexøe A/S udfører verifikation af sikkerhedsstyrekredse iht. standarden DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN 62061 ud fra given kravspecifikation. Verifikationen omfatter en beregning af sikkerhedskredsen ved hjælp af beregningsværktøjet Sistema.
Dette giver kunden en dokumenteret verifikation af sikkerhedskredsen.

Resultatet af beregningen af sikkerhedskredsene præsenteres i en Wexøe standard rapport.

Farevurdering / sikkerhedsevaluering

Evaluering af eksisterende udstyr, identificering af sikkerhedsuoverensstemmelser og anbefalinger
omkring sikkerhedsløsninger, der er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder.

Denne sikkerhedsevaluering giver et hurtigt og nemt overblik over udstyrets nuværende sikkerhedsstatus og over, hvor der eventuelt kræves yderligere sikkerhedstiltag. Vurderingen kan også bruges til at opfylde kravene i anvendelsesdirektivet 2009/104/EF, der stiller krav om 2 typer af eftersyn på maskiner og tekniske hjælpemidler.

 • Ibrugtagningseftersyn
  Nye maskiner skal kontrolleres af kvalificeret personale inden ibrugtagning eller hvis man flytter maskinen
 • Regelmæssigt eftersyn
  Maskinen skal kontrolleres regelmæssigt af kvalificeret personale enten efter anvisningerne i brugsanvisningen eller eks. en gang årligt.

Resultatet af sikkerheds evalueringen præsenteres i en Wexøe standard rapport.

Risikovurdering

Risikovurderinger er fundamentet til maskinsikkerhed og viser vejen til effektiv risikoreduktion.
Vurderingen er første step i konstruktion af maskiner. Ud fra risikovurderingen fastlægges kravene til b.la. sikkerhedskravspecifikation, system design og validering.

Risikovurdering af nyt og eksisterende udstyr udføres iht. kravene i maskindirektivet 2006/42/EF samt andre relevante direktiver og standarder. Metoderne beskrevet i standarden EN ISO 12100.

 • Risikovurderingen indeholder følgende punkter
 • Fastlæggelse af maskinens begrænsninger
 • Identificering af farekilder
 • Risikoskøn
 • Risikobedømmelse

Risikovurderings bliver udført med risikovurderings softwaren RASwin fra Rockwell Automation og anvender metoderne beskrevet i standarden DS/EN ISO 12100 Risikovurdering og risikonedsættelse.

Derudover vil der være løsningsforslag til risikonedsættelse af de fundne risici.Resultatet af risikovurderingen præsenteres i en standard rapport fra softwaren RASwin.

Vi kan også indgå i jeres risikovurderingsteam som rådgiver og vejlede jer gennem risikovurderingsprocessen, så I selv efterfølgende er i stand til udføre en risikovurdering.

Rådgivning inden for maskinsikkerhed

Det kan være vanskeligt at holde sig ajour med lovgivningen og kende alle regler inden for maskinsikkerhed.

Wexøe A/S kan tilbyde rådgivningen inden for lang række af emner omkring maskinsikkerhed. Vi kan ligeledes udføre dele af de forpligtigelser som maskinbyggeren har iht. maskindirektivet 2006/42/EF eller rådgive i, hvordan man opfylder kravene.

Vi tilbyder bla. hjælp til følgende:

 • Risikovurdering
 • Sikkerhedskoncepter
 • Sikkerhedskravspecifikation
 • Brugsanvisning
 • Tekniske dossier
 • CE-Mærkning

Vi tilbyder også en række kurser, herunder f.eks. maskinsikkerhed, CE-mærkning og sikre styresystemer

Per Fløe Moesgaard

Ekspert i maskinsikkerhed

Per Fløe Moesgaard er CMSE-certificeret (Certified Machinery Safety Expert – TÜV Nord)

Har du spørgsmål så kontakt:
Per Fløe Moesgaard på tlf. 2428 0606