IP beskyttelse og IK modstand

Tæthedsgrad (eller IP-klasse) er en international standard (IEC 60529), der anvendes til angivelse af beskyttelsesgrad eller forsegling af lukkede elektriske enheder mod indtrængning af emner, vand, støv eller utilsigtet kontakt. Den modsvarer den europæiske standard EN 60529.

Når man taler om kapslinger til anvendelse i industrien, vurderer man kvaliteten og effektiviteten af kapslingen ud fra den maksimale beskyttelse af komponenterne, kapslingen yder mod udefra kommende partikler og væde, som f.eks. regn, støv, væsker mv.

Der er to værdier, som anses som internationalt anerkendte standarder: IP beskyttelses- og IK modstandsgrad.

IP beskyttelsesgrad

IP (Ingress Protection) beskyttelsesgrad er et af to parametre reguleret af IEC (International Electrotechnical Commission), som iht  international standard IEC 60529 klassificerer industrielle kapslingers evne til at beskytte elektrisk og elektronisk udstyr mod udefrakommende elementer f.eks indtrængende partikler og væske.

IP kodens sammensætning

IP koden er sammensat af forkortelsen IP efterfulgt af to cifre:

  • Det første ciffer angiver beskyttelsesgraden mod faste stoffer og støv, men også mod personers adgang til potentielt farlige dele, ved at forhindre eller begrænse indtrængen/adgang til kapslingen af legemsdele eller værktøjer, der holdes af en person. Skalaen går fra 0-6.
  • Det andet ciffer angiver beskyttelsesgraden mod væsker og fugt og skalaen går fra 0-9K.

IP koder ligger således fra IP00 (minimum), IP54, IP66 ( IRINOX standard for kapslinger) op til IP69K.

Niveau – Beskyttet mod emner af størrelse – Effektiv mod

X – X angiver, at der ikke er data tilgængelige til at angive en beskyttelsesklasse

O – Ingen beskyttelse mod kontakt eller indtrængende emner

1 – >50 mm i diameter. Alle enhedens større overflader. Ingen beskyttelse mod forsætlig kontakt

2 –>12,5 mm i diameter. Beskytter fingre eller lignende emner

3 –>2,5 mm i diameter. Beskytter mod værktøj, kraftige wirer osv.

4- >1 mm i diameter. De fleste wiretyper, skruer osv.

5 – Beskyttelse mod indtrængning af støv. Indtrængning af så meget støv, at det er nok til at beskadige udstyret indvendigt. Fuld beskyttelse mod kontakt

6 – Støvtæt. Ingen støvindtrængning. Fuld beskyttelse mod kontakt

Den beskyttelsesgrad, der angives, er den mindst acceptable, men i nogen tilfælde kræves en højere beskyttelsesgrad afhængig af den specifikke opgave eller installation.

Følgende specielle – og lidt anormale – eksempler belyser ovennævnte:

  • IPXXB, en kode der angiver udstyr beskyttet mod “articulated test finger” (Ø 12mm og en længde på 80mm), hvilket sikrer en fast specifik afstand til farlige dele.
  • IP2X, et akronym for beskyttelse af elektriske kabinetter mod faste fremmedlegemer med en diameter på ≥ 12,5 mm (dvs. beskyttelse mod adgang til farlige dele med fingeren), som ikke vil være i stand til at trænge helt ind og altid vil holde en passende afstand fra de farlige dele.

Tabellen (også tilgængelig i IRINOX catalogue) opsummerer de forskellige grader af beskyttelse, opdelt i kolonner, der svarer til hver af figurerne, med deres identificerende IP-koder.

Kulbrinte resistent o-ring kit​

IRINOX har udstyret alle deres  APN trykknap kasser og ADN terminalkasser med en speciel o-ring kit lavet af  NBR (nitril gummi), som er modstansdygtigt overfor kulbrinte og en pakning af polyurethan skum specielt designet til at beskytte i alle olie- og gasapplikationer.

Polyurethan forpakning

Til olieindustrien kan IRINOX levere EKO og EKS kapslinger, såvel som AS, ASW og  AZ kapslinger med polyurethan pakninger, som er mere resistente overfor kulbrinte end silikonepakninger.

I henhold til CEI EN 60204 skal kontrolbokse som minimum garantere IP22 beskyttelse, selvom det – afhængig af de specifikke betingelser – kan være nødvendig af øge IP klassen.

Specielt skal man være opmærksom på eventuel kabeltilføring og enhver ventilations foranstaltning (air-con, fans, filtre, thermoelektriske enheder), da kapslingen vil have samme beskyttelsesklasse som den komponent, der har laveste beskyttelsesklasse.

Oplev her hele IRINOX’ sortiment af air conditioning og ventilationsløsninger til  elektriske kapslinger >

IK-klassificeringen

Som illustreret i afsnittene ovenfor giver IP-beskyttelsesgraden ingen beskyttelse mod stød eller mekaniske påvirkninger, og det siger heller ikke noget om den elektriske indkapslings robusthed. Robusthed er faktisk defineret ved et andet akronym: IK-indekset.

IK-indekset (Impact Rating) angiver en kapslings modstandsdygtighed over for mulige mekaniske påvirkninger udefra og er reguleret af den europæiske standard EN 62262.

Dette indeks er også meget nyttigt, fordi det giver mulighed for en hurtig sammenligning mellem produkter i samme produktkategori, men med forskellige egenskaber, både fra samme virksomhed og fra konkurrenter, og fungerer derfor som et objektivt referenceparameter.

IK-koden er resultatet af en kombination af bogstaverne IK og et tal mellem 0 og 10, mens den energi, der genereres af slaget, måles i joule. Der er et direkte proportionalt forhold mellem tal og modstand: Når tallene stiger, stiger også modstanden.

Tabellen opsummerer beskyttelsesgraderne i forbindelse med specifikke energipåvirkninger.