Hvad er Industri 4.0?

Introduktion til den fjerde industrielle revolution

Industri 4.0 repræsenterer den fjerde industrielle revolution, som er kendetegnet ved en omfattende digitalisering af produktionen. Udtrykket blev først opfundet i Tyskland og har siden spredt sig globalt som et udtryk for den teknologiske udvikling, der ændrer den måde, virksomheder producerer, administrerer og distribuerer produkter på.

Kernen i Industri 4.0 er integrationen af digitale og fysiske teknologier, såsom Internet of Things (IoT), kunstig intelligens (AI), maskinlæring, robotteknologi og cybersikkerhed, i industrielle processer.

Hvad betyder overgangen til Industri 4.0?

Denne revolution gør det muligt at skabe intelligente fabrikker, hvor maskiner og udstyr er forbundet i netværk og kan kommunikere med hinanden. Ved at indsamle og analysere data i realtid kan virksomheder strømline deres produktionslinjer, reducere driftsomkostningerne og øge produktkvaliteten.

Industri 4.0 indebærer ikke kun teknologiske fremskridt, men også en ændring i virksomhedskulturen, hvor beslutninger understøttes af dataanalyse og prædiktiv modellering.

Med introduktionen af Industri 4.0 kommer flere nøgleteknologier i forgrunden:

  • IIoT (Industrial Internet of Things): gør det muligt for maskiner og enheder at forbinde og udveksle data. Dette skaber et netværk af intelligente systemer, der kan overvåge, indsamle, udveksle og analysere information. Industrial Internet of Things betyder forbindelsen til industrien gennem applikationer med forskellige industrimaskiner.
  • Maskinlæring: Anvendelsen af AI, der giver systemer mulighed for automatisk at lære og forbedre sig ud fra erfaring uden at være eksplicit programmeret.
  • Cybersikkerhed: Beskyttelse af computersystemer og netværk mod tyveri af eller skade på deres hardware, software eller elektroniske data samt mod afbrydelse eller omdirigering af de tjenester, de leverer.
  • Robotteknologi: Brugen af robotter i produktionsprocesser til at udføre opgaver med høj præcision, hvilket øger effektiviteten og reducerer risikoen for menneskelige fejl.
  • Industriel automatisering: Implementering af kontrolsystemer, såsom computere og robotter, samt informationsteknologi til at styre forskellige processer og maskiner i industrien, hvilket bidrager til at øge effektiviteten og minimere behovet for menneskelig indgriben.

SMART-maskiner fra Rockwell: Disse avancerede maskiner, der er udstyret med Rockwell Automation-teknologi, integreres problemfrit med Industry 4.0-miljøer og tilbyder forbedret dataindsamling, analyse og kommunikation via netværk. Ved hjælp af indbygget intelligens og tilslutningsmuligheder kan SMART-maskiner forudse vedligeholdelsesbehov, optimere produktionsflowet og øge den samlede produktivitet og effektivitet i produktionsprocesserne.

Hvordan påvirker Industri 4.0 industrivirksomheder?

Industri 4.0 har en transformerende effekt på industrivirksomheder ved at tilbyde nye muligheder for innovation, effektivitet og tilpasningsevne. Med Industri 4.0 kan virksomheder:

  • Øge produktiviteten: gennem automatisering og optimering af produktionsprocesser.
  • Forbedre fleksibiliteten: ved hurtigt at tilpasse sig markedsændringer og kundernes behov.
  • Styrke cybersikkerheden: ved at implementere avancerede sikkerhedssystemer til beskyttelse af kritisk infrastruktur og data.
  • Forbedre beslutningstagning: Ved at udnytte dataanalyse og information i realtid til at træffe mere informerede beslutninger.

Procesovervågning:

Ved hjælp af Allen-Bradley-udstyr kan virksomheder løbende overvåge og analysere deres produktionsproces. Det gør det muligt tidligt at opdage uregelmæssigheder eller ineffektivitet, hvilket hjælper med at minimere nedetid og vedligeholdelseskrav. Gennem denne kontinuerlige overvågning kan virksomheder sikre, at deres produktionslinjer fungerer med optimal effektivitet og kvalitet.

For virksomheder, der stræber efter at være på forkant med deres branche, er det afgørende at forstå og implementere principperne og teknologierne bag Industri 4.0.

Fra dampkraft til digitalisering – historien om de tre industrielle revolutioner før Industri 4.0

Den første industrielle revolution

Den første industrielle revolution startede i slutningen af det 18. århundrede og var centreret omkring indførelsen af mekaniske produktionsfaciliteter ved hjælp af vand- og dampkraft. Dette skift markerede overgangen fra manuelt arbejde til mekaniserede processer, hvilket førte til en betydelig stigning i produktionseffektiviteten. Tekstilindustrien var blandt de første, der gennemgik denne transformation, og opfindelser som spindemaskinen og mekaniske væve revolutionerede fremstillingsprocessen.

Anden industrielle revolution

Under den anden industrielle revolution, som varede fra slutningen af det 19. århundrede til begyndelsen af det 20. århundrede, blev elektricitet introduceret, hvilket muliggjorde masseproduktion.
Denne æra er kendetegnet ved fremkomsten af stålproduktion, olieraffinering og den udbredte brug af elektricitet. Henry Fords introduktion af samlebåndet til bilproduktion er et ikonisk eksempel på innovationens højdepunkter i denne æra, som yderligere fremskyndede produktionshastigheden og sænkede omkostningerne.

Den tredje industrielle revolution

Den tredje industrielle revolution, ofte omtalt som den digitale revolution, tog fart i den sidste del af det 20. århundrede. Denne periode var kendetegnet ved skiftet fra analoge til digitale teknologier med computere og internettet som de vigtigste drivkræfter. Udviklingen af halvlederteknologi, personlige computere og senere internettet transformerede ikke kun den industrielle produktion, men også samfundet som helhed ved at muliggøre global kommunikation og informationsudveksling i et hidtil uset omfang.

Disse tre revolutioner lagde grunden til den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0, som kombinerer digitale og fysiske teknologier for at skabe intelligente og netværksforbundne produktionsmiljøer.
Ved at forstå betydningen og indvirkningen af de tidligere industrielle revolutioner kan virksomheder bedre navigere i den nuværende digitale transformation og fremtidssikre deres drift.

Bliv klar til Industri 4.0 med Wexoe og Rockwell Automation

Med SMART-maskiner fra Rockwell Automation, herunder de pålidelige Allen-Bradley-produkter, tilbyder Wexoe netop den teknologiløsning, du har brug for. Disse avancerede systemer er ikke kun designet til at strømline dine produktionsprocesser gennem automatisering og optimering, men også til at give dig mulighed for at overvåge og forbedre dine driftsprocesser i realtid.

Ved at implementere disse løsninger i din virksomhed kan du drage fordel af forbedret dataindsamling, dybdegående analyser og øget kommunikation på tværs af dit netværk. Det fører ikke kun til øget produktivitet og fleksibilitet, men styrker også din cybersikkerhed og forbedrer din beslutningstagning med indsigt baseret på realtidsdata.

Peder Henriksen

Kontakt mig

Har du spørgsmål eller en udfordring, du gerne vil have sparring omkring?

Peder Henriksen
Divisionschef
Tlf. 2610 5052
phe@wexoe.dk