ProSoft Modernizatin

Modernisering af maskinparken

Opgradering af maskinanlægget

For at opretholde produktionen er det nødvendigt at opdatere maskinparken – eller acceptere risikoen for et meget dyrt nedbrud, når maskinparken ikke kan mere. En total udskiftning af maskinparken på én gang er dyr og vil også indebære et potentielt produktionsstop. Ved at modernisere løbende, kan processen planlægges og indpasses i produktionen, så det nye anlæg er i drift, før det gamle tages ud.

EtherNet-IP til Industri 4.0

Når maskinparken bliver forældet, er det værd at overveje at tage steppet hen i mod EtherNet/IP og dermed få den fulde gevinst af mulighederne med Industri 4.0.

Selvom industrielle automationssystemer pr. definition er hårdføre, skal de stadig holdes up-to-date og moderniseres. Nye, moderne systemer giver mulighed for at realisere merværdien ved IIOT og indsamling og anvendelse af maskindata.

ProSofts gateway er den eneste skræddersyede løsning til Rockwell Automations drives, HMIs og Remote I/O udstyr og giver muligher for Ethernet tilslutning til serielle kontrolsystemer. Det er en tidsbesparende løsning, hvor PLC kodningen bibeholdes, og som kan foretages løbende, så produktionen opretholdes i videst muligt omfang.

Oplev, hvor enkelt det er at opdatere dit Panelview™