Begrundelser for at investere i AR Technology: 5 væsentlige overvejelser for Life Science-ledere

I denne usikre tid har AugmentedReality på mange måder vist sig at være redningen, men hvordan kan du retfærdiggøre at investere i noget, som mange stadig ser som en “luksus teknologi”?

Hvert år starter med en lang række brancheforudsigelser inden for avanceret højteknologisk innovation (bleeding edge). Med tanke på COVID-19´s forstyrrende natur og dens forskellige påvirkninger, var forudsigelserne for 2020, set i bakspejlet, skudt helt ved siden af. En teknologi der har oplevet et massivt gennembrud er IAR-teknologien (augmented reality inden for industrien), hvor indførelsen er blevet drevet adskillige år fremad i kølvandet på Coronapandemien.

Læs bloggen – From Beer to Hand Sanitizer: Adapting Manufacturing for COVID-19.

Denne acceleration har den Life Science-produktion fået helt ind på livet. Pludselige skift i efterspørgslen og begrænsninger i produktionen har resulteret i en revurdering af prioriteter. Beslutninger om at øge produktionen af en væsentlig vare (så som kritisk medicinsk udstyr eller livsopretholdende behandlinger) på bekostning af ikke-væsentlige varer ville under normale omstændigheder have været genstand for omfattende drøftelser og processer. I en krise-kontekst, skulle sådanne beslutninger tages omgående.

I mangel af handlingsplaner til håndtering af situationer af denne størrelsesorden, prioriterede Life Science-lederne deres medarbejderes sikkerhed højest. Nye foranstaltninger til begrænsning af socialt samvær for produktionsmedarbejderne og indførelse af hjemme-/fjernarbejde for ikke-væsentlige medarbejdere gav et yderligere pres, men det var essentielt at få det til at fungere.

I lyset af denne usikkerhed, er AR trådt i forgrunden som en teknologi, der understøtter en lang række aktiviteter, der har til formål at forbedre produktiviteten og styrke sikkerheden.

Se dette webinar on demand: Scaling and Implementing Digital Transformation in the Life Sciences Industry.

Forhøjet kriseberedskab

Ledere i hele Life Science-sektoren har holdt øje med AR-teknologien, mens den har udviklet sig, og opvejet anvendeligheden i forhold til understøttelse af opgaver så som konstruktionsundersøgelser, kvalitetssikring og prædiktiv vedligeholdelse af udstyr. I takt med at udstyr som Microsofts HoloLens og Google Glass har udviklet sig til at blive virksomhedsparate løsninger, og at brugen af mobile enheder er udbredt som aldrig før, er implementeringen af AR nu blevet væsentligt mindre belastende.

På nuværende tidspunkt er værdien af AR blevet tydeligere, og med indførelsen af teknologien er der sket et skift fra nice-to-have til must-have, hvilket giver virksomhederne mulighed for at tilpasse sig skiftende omstændigheder. Som følge heraf overvinder beslutningstagerne deres tidligere forbehold for hurtigt at få indført AR i de industrielle processer.

Her er fem af hovedårsagerne til denne trend.

  1. AR understøtter driftskontinuitet

De seneste måneders hændelser har sat producenterne under pres. De skulle holde driften i gang på trods af de mange udfordringer. Eksperternes manglende muligheder for fysisk at rejse (og i særdeleshed på tværs af grænser, som følge af obligatorisk karantæne) og behovet for afstand mellem produktionsmedarbejdere har gjort det vanskeligt at videregive vigtig viden.

AR understøtter kontinuitet på forskellige måder. For det første kan producenter bruge teknologien til at give fjern-support, så efterspørgslen efter ekspertise kan imødekommes. Dernæst giver AR mulighed for at oplysninger indfanges fra flere aspekter, som udførelse af komplekse procedurer, løsning af fejlscenarier og reparation af udstyr. Via teknologien, kan oplysningerne gøres bredt og øjeblikkeligt tilgængelige.

  1. AR samarbejder med eksisterende produktionsanlæg

En af de største udfordringer, som producenterne står over for ved at åbne sig for innovation, er behovet for at balancere den ny teknologi med deres eksisterende infrastruktur og udstyr, der ofte har været i brug i årtier. Digital omstilling er og vil fortsat være en topprioritet for producenter. Nogle dele kræver en grundigere teknisk strukturel og organisatorisk ændring, mens nogle dele kan udnytte udstyr, der forbliver adskilt fra operationelle teknologier.

Dette er tilfældet med AR, der kan fungere som en separat del, hvilket betyder, at producenter kan indfase kapaciteter uden at skulle fjerne og erstatte deres centrale infrastruktur. I stedet kan de AR-aktiverede enheder fungere som selvstændige værktøjer, der supplerer teknologien i produktionen.

  1. AR hjælper med at udvide mulighederne

Hvis jeg tidligere på året havde fortalt, at bilindustrien ville producere respiratorer eller at gin- og whisky-virksomheder ville producere håndrensemidler, havde du måske hævet øjenbrynene. Men da vi indså alvoren ved COVID-19, var det præcis det der skete. Ændring af produktionen til fremstilling af kritisk udstyr, vidt forskelligt fra hvad de og deres ansatte plejede at producere, var en ufatteligt kompleks opgave.

I sådanne situationer kan AR være en uvurderlig hjælp til at uddanne de ansatte i, hvordan man opbygger udstyr og samler produkterne.  Dette sker ved at indfange den indledende manuelle samling i den virtuelle verden, så teknikere kan følge digitale samlevejledninger, og således fremskynde overgangsprocessen og få produkterne hurtigere ud til patienterne.

  1. AR reducerer den økonomiske byrde ved uddannelse

I en højt specialiseret produktionsbranche, som Life Science, er de mest værdifulde aktiver ikke blot det specialiserede produktionsudstyr, men også de mennesker der styrer og betjener det. At uddanne de ansatte har normalt været en meget stor (men uundgåelig) udgift for virksomheden, og en der har krævet en løbende økonomisk forpligtelse som følge af personaleudskiftning og opståen af nye kompetenceområder. En medicinalvirksomhed har typisk mere end 1000 standardprocedurer (Super) i gennemsnit, og uddannelsesomkostningerne pr. ansat er signifikant højere end i andre produktionsbrancher.

AR kan hjælpe Life Science-producenter til helt at ændre hvordan de uddanner og ansætter personale, hvilket skaber betydelige omkostningsbesparelser og bringer konsistens i uddannelsen. Dette har været særligt vigtigt i de seneste måneder, hvor der har været brug for at videregive viden pga. de hurtigt skiftende driftsvilkår.

  1. AR øger indsatsen for en bredere digital omstilling

I et stramt reguleret miljø som Life Science, kan omstilling være en lang proces. Producenterne ved, at hvis de skal være konkurrencedygtige, mens sektoren udvikler sig, har de brug for at blive mere effektive i deres produktionsprocesser og deres brug af data. Dette kan kun opnås via digitalisering af driften på deres anlæg og ved at udnytte styrken ved teknologier så som IoT, prædiktiv analyse, maskinlæring og kunstig intelligens.

AR er blevet en integreret del af dette, hvilket hjælper producenterne med at kunne se vigtige oplysninger så som data over deres maskiners ydeevne og at forbedre fjerndrift via teknologiens iboende tilgængelighed og skalerbarhed.

At føre ændringerne ud i livet

Hvad der er blevet meget tydeligt i løbet af de seneste måneder, er, at de mere digitalt omstillede virksomheder har en fordel i forhold til at navigere i pludselige udfordringer, som COVID-19 udgjorde, sammenlignet med virksomheder der var afhængige af manuelle processer.

Det er derfor at Rockwell Automation og PTC arbejder sammen om at supportere ledere i at opbygge et forretningsgrundlag for at gøre AR til en del af deres drift. Med en kombination af vores ekspertise inden for AR og vores lange historie med arbejdet med Life Science-kunder, er vi i stand til at hjælpe med at designe og implementere de AR-løsninger, der er brug for, både til at understøtte medarbejdersikkerheden og produktiviteten under de nuværende omstændigheder og at opfylde større ambitioner om omstilling.