Seminar Studio 5000 Application Code manager

Effektiviser udvikling af automationsprojekter – genanvend og del kode på tværs af teams i Application Code Manager

Der er mange måder at kode automationsprojekter. Dette vanskeliggør og fordyrer fejlfinding og vedligehold, hvis det ikke er samme programmør, der skal arbejde på projekter hver gang. Løsningen kan være Application Code Manager, som er en del af Rockwell Design Suite. Tilmeld dig seminar og hør om fordelene ved genanvendelig kode, der kan deles på tværs af teams.
Application code Manager

Seminar 3. maj 2022 kl. 9-16 i Herning

Kodning af automationsprojekter kan og bliver udført på mange forskellige måder. Dette gør fejlfinding og vedligehold af kode tidskrævende, hvis ikke samme programmør er på opgaven hver gang. 

Løsningen på denne problemstilling kan være Applikation Code Manager. 

I samarbejde med Rockwell Automation holder vi seminar i Application Code Manager, som er en del af Rockwell Design Suite. Med dette værktøj får man effektivt hjælp til standardisering og kontinuitet i designfasen. Gevinsten er minimering af udviklingsomkostningerne, samt en hurtigere idriftsættelse af anlægget. 

Hent materialet fra seminaret:

Wexøes præsentation

Rockwells præsentation

Quick Startguide

I Application Code Manager er det ikke kun PLC kode, der kommer fra genereringen – der er også mulighed for at standardisere Visualisering, Historical og Alarming data. Dette gør projektet mere effektivt. 

Application Code manager er modulært opbygget med genanvendelig kode (enten ved brug af Rockwell objektbiblioteker eller egne udviklede objekter) til projektet, der kan deles på tværs af teams, så hver programmør ikke skal starte forfra hver gang. 

Rockwell biblioteker er til fri afbenyttelse og supporteres af Rockwell Automation. 

Konfigurationsdata kan nemt eksporteres og importeres ved hjælp af blandt andet Microsoft Excel. 

Der findes biblioteker til enhver situation; Machine Builder, Plant PAX til Process osv. 

Ved anvendelse af Applikation Code Manager opnås der standardisering og kontinuitet i kodning, samtidig med at der spares værdifuld tid. 

Seminaret henvender sig til alle beslutningstagere på automationsprojekter, drift og vedligehold samt alle, der arbejder direkte med kodning af PLC’er, såvel i forbindelse med nye maskiner som drift og vedligehold af produktion. 

En kort præsentation af Rockwell Automation og Wexøe, og gennemgang af Applikation Code Manager tool og de biblioteker, der kan arbejdes med. Endvidere kommer vi ind på gennemgang af PackML og vi bygger et projekt op. 

Vi viser, hvordan man opretter og anvender egne objektbiblioteker. Desuden kommer vi omkring Emulate3D / digital tvilling og afslutter med netværksseancen, hvor der er mulighed for at stille alle typer af spørgsmål vedrørende Rockwell Automation platform. 

Hent materiele her:

Seminarafholdere:

Fra Rockwell Automation deltager

Brian Askjær (GOTC)
Jacob Berg (GOTC)

som begge har har bidraget til flere af Objekterne i ACM.

Fra Wexøe deltager

Rene Lind, commercial engineer
Jari Turja, commercial engineer