CE-mærkning – Maskindirektivet 2006/42/EF – trin for trin

På kurset får deltagerne viden om indholdet i maskindirektivet 2006/42/EF samt indblik i de administrative og tekniske krav, der er i forbindelse med konstruktion maskiner.

Maskindirektivet – CE-mærkning 

Nye lovkrav og standarder gældende maskinsikkerhed kræver ny viden. 

Derfor vil vi på dette endagskursus give deltagerne kendskab til de europæiske regler i forbindelse med konstruktion af maskiner. 

Efter kurset vil deltagerne have kendskab til procedurerne i forbindelse med CE-mærkning i henhold til de krav, der stilles i maskindirektivet 2006/42/EF. 

Få indblik i gældende lovkrav om maskindirektivet

På kurset får deltagerne viden om indholdet i maskindirektivet 2006/42/EF samt indblik i de administrative og tekniske krav, der er i forbindelse med konstruktion maskiner. Vi kommer ind på områder for anvendelse, væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav og harmoniserede standarder. Derudover giver vi en introduktion i anvendelsesdirektivet 2009/104/EF. Endeligt kommer vi omkring CE-mærkning af maskiner og gennemgår procedure for overensstemmelse, teknisk dossier og brugsanvisning. 

Maskindirektivet bliver til ny “Forordning om Maskinprodukter”. 

EU-kommissionen har opdateret Maskindirektivet 2006/42/EF og udstedt ”Forordning om Maskinprodukter”, som angiver de nye regler for lovpligtig maskinsikkerhed. På vores kursus gennemgås de væsentligste ændringer 

Praktisk info for deltagelse 

Kurset CE-mærkning af maskiner henvender sig til maskinbyggere, maskinkonstruktører, sikkerhedsrepræsentanter, værkførere, personale for vedligehold/reparatører og ejere/brugere af maskiner. 

Pris: kr. 3.400

Ja tak, tilmeld mig