Anybus Diagnostics

Nedetid er en nemesis for enhver industrivirksomhed og har stor indvirkning på produktion, output, indtægter og bæredygtighed. Derfor er det afgørende, at ledere og planlæggere prioriterer at reducere og forebygge nedetid.

Ved at minimere hyppigheden og varigheden kan du opnå en række fordele, herunder omkostningsbesparelser, optimerede processer, forbedret ydeevne og reduceret spild i form af f.eks. energiforbrug, produktspild og kasserede produkter.

Fordelene ved at reducere nedetid

Ved at implementere en proaktiv vedligeholdelsestilgang med de rigtige diagnoseværktøjer, reservedele og ekspertise, kan virksomheder reducere varigheden af nedetid betydeligt eller endda fjerne den helt.
I gennemsnit kan nedetiden reduceres til ca. 2 timer pr. måned, hvilket er en betydelig reduktion i forhold til tallene i tabel 1.

Forbedring af ydeevne og bæredygtighed

Reduceret nedetid forbedrer ikke kun ydeevnen ved at minimere spildte produktionstimer, men forbedrer også bæredygtigheden på flere måder. Det fører til reduceret energiforbrug, mindre produktspild og færre kasserede produkter. Efter en nedetid skal virksomheder ofte bruge flere dage på at genoprette de rette produktionsbetingelser, hvilket resulterer i unødvendige CO2-udledning, omkostninger og tabt produktion.

For eksempel kan tunge industrier, der er afhængige af store ovne, have brug for lang tid til at genskabe den nødvendige temperatur. Ved at minimere nedetid kan virksomheder afbøde disse negative indvirkninger på miljøet, ressourcerne og den samlede produktivitet.