Bæredygtighed

Digitalisering driver den grønne omstilling

Jeg vil vove den påstand og sige, at vi rangerer i toppen af Danmarks mest miljøvenlige virksomheder, fordi den teknologi vi implementerer hos kunderne, optimerer på så mange parametre.
Mogens Brusgaard, CEO 

Virksomhederne kan både øge produktionseffektiviteten og sætte et markant grønt aftryk på miljøet ved at bruge konceptet Smart Machines, hvor intelligent software optimerer produktionen, Time to Market og reducerer udledningen af CO2.

 Kilde: Berlingske Tidende, Business Review 22/03/2021

Industrien mærker de kontinuerligt, hvordan der stilles lovkrav omkring fx energiforbrug, materialeforbrug og transport, der tæller blandt de store klimasyndere hos produktionsvirksomhederne. Ved at bruge data og intelligent software kan maskinbyggerne og industrien ikke blot leve op til lovkravene, men samtidig styrke konkurrenceevnen, holde jobs på danske hænder og gøre en indsats for miljøet.

I dag er mange virksomheder optaget af at bruge de råvarer, som efterlader det bedste klimaaftryk. Mikroplast er fx et af de centrale emner, og i 2019 vedtog EU nye regler for engangsplast, der skal nedbringe mængden af plastaffald i havet.

”Allerede i udviklingen af produktionsmaskinerne er der mange fordele at hente, når man bruger data til at styrke processerne. Hvis en virksomhed ønsker at reducere mængden af emballage ved at genanvende, fordi de fx vil være CO2-neutrale i 2030, kan data bane vejen for den udvikling, fordi man kan simulere forskellige scenarier, hvor emballagetyperne prøves af, inden maskinbyggerne går i gang med at bygge prototyperne,” forklarer Mogens Brusgaard, CEO hos Wexøe A/S, som i et strategisk samarbejde i både Danmark og Sverige markedsfører Smart Machines-konceptet fra Rockwell Automation.

Smart Machines-konceptet sikrer fx effektiviseret og bæredygtig fødevareproduktion, optimerer anvendelsen af råvarer og ressourcer, minimerer udledning af stoffer til det omgivende miljø, mindsker produktionsspild, styrker fødevaresikkerheden, sikrer fuld sporbarhed og bedre maskinsikkerhed.

 Software styrker værdikæderne 

Smart Machine sikrer en sammenhængskraft i værdikæderne, fordi virksomhedsejerne via en digital model (den digitale tvilling) kan gennemgå alle tænkelige og ønskelige scenarier og fejlfinde, inden maskinbyggerne går i gang.

”Teknologien korter Time To Market markant; hvis det før tog tre år at realisere, så er tiden nede på få måneder, hvilket skærper konkurrenceevnen,” fortæller Mogens Brusgaard.

Hos Wexøe A/S opgraderer de processerne hos omkring 1.000 virksomheder.

”Jeg vil vove den påstand og sige, at vi rangerer i toppen af Danmarks mest miljøvenlige virksomheder, fordi den teknologi vi implementerer hos kunderne, optimerer på så mange parametre,” siger Mogens Brusgaard.

 Et kig ind i maskinrummet

Smart Machines er opbygget af hardware med produktionssoftware. Hardwaren består typisk af selve produktionsapparatet (maskinerne), automationsudstyr inklusive sensorer, der overvåger produktionen. Hvis sensorerne registrerer unormale data, så rapporteres dette til den centrale software, der herefter griber ind og løbende justerer maskinerne og produktionsparametrene, så produktionen optimeres løbende helt automatisk og uden menneskelig indgriben. Et eksempel er en sensor der er blevet smudsig og er tæt på ikke at fejle, giver automatisk drift data til vedligeholdsafdeling, der ved næste planlagte stop kan skifte sensoren, dermed undgås utilsigtet stop og oppetiden på maskinen forøges.

”Softwaren, der består af forskellige programmer, overvåger produktionen døgnet rundt, så virksomheden kan køre med maksimal produktionskapacitet. Samtidig fortæller data om OEE, der fx kan angive en værdi, så man kan se produktionskapaciteten på et ønsket tidspunkt,” forklarer Mogens Brusgaard.

Systemet lærer af sine fejl

Smart Machines og udnyttelsen af data mindsker nedetiden, og data fortæller, hvornår systemerne reelt har brug for service. På den måde udnyttes materiellet fuldt ud til gavn for både virksomhedsejer og ikke mindst miljøet.

”I stedet for at booke flybilletten kan operatøren  – uanset hvor vedkommende er i verden – få adgang til maskinen,” fortæller Mogens Brusgaard.

Hele Smart Machines-konceptet kan let opskaleres både lokalt og globalt uden at skulle redesigne anlægget eller omprogrammere softwaren. Teknikken bag er den samme – uanset produktionens størrelse.