Som ansvarlig spiller på det danske marked er vi bevidst om at tage et ansvar for vores omverden. Dette gælder såvel hensyn til miljøet, trivsel og udvikling af medarbejderne samt tilbud om fleks- / deltidsansættelse til ledige med "særlige personlige" udfordringer.

Wexøe tager socialt ansvar

Vi arbejder f.eks tæt sammen med Furesø kommune omkring evt. indslusning af kvalificeret arbejdskraft, der af en eller anden grund gennem længere tid har været uden for arbejdsmarkedet, for derigennem at give de pågældende en chance for at blive end del af arbejdsstyrken igen.

Vi forsøger gennem et godt arbejdsklima og en aktiv håndtering af sygefraværet at forebygge potentiel længerevarende forløb.

Vi har valgt at fokusere vores indsats inden for:

Medarbejdere:

 • Vi har i vores kantine ansat 4 fleksarbejdere
 • Vi har 2 elevpladser (rullende) 1 lagerelev og 1 handelselev
 • Vi har 2 projektansættelser på ”særlige vilkår”

Miljø:

 • Grundet vores position som markedsledende leverandør af plastkanaler, er vi medlem af Wuppi, som er en frivillig indsamlingsordning, hvor plast bliver indsamlet og genanvendt til andre formål bl.a nedløbsrør. (cirkulær økonomi)
 • Vi har i 2017 udskiftet brugen af plast vandflasker til en mere miljøvenlig vandkøler
 • Vi har i 2017 udskiftet alle vores lyskilder i produktionen og på lager til LED
 • I 2019 har vi indført affaldsortering på kontorerne og opsat centralt placerede affaldscontainere i kontor- og administration. Samtidig får vi lidt motion i hverdagen.

Sundhed:

 • Vi har i de senere år haft et par langtidssyge (kræft, stress, og andre alvorlige lidelser), og har derfor taget konsekvensen og i oktober 2017 gennemført en frivillig sundhedsscreening af samtlige medarbejdere. Efterfølgende var der mulighed for individuelle planer (livsstilændring, rygestop, træning etc.)
 • Vi stiller en række sportsfaciliteter til rådighed: Tennis, fitnesslokale, moutainbikes, spinning o.m.a.
 • Hjælp til alkohol- og rygeafvænning
 • Ergoterapeutisk arbejdspladsgennemgang
 • Frugt- og madordning med fokus på sundhed

Læs om vores tiltag nedenfor

Cycling4Cancer 2021