Bæredygtighed i Byggeriet

Wexøe er med til at sætte ny dagsorden i byggeriet

De senere år er der sat sensorer i flere og flere bygninger, anlæg og maskiner, og omfanget af IoT-data er eksploderet. Men masser af data går desværre tabt.
Projekt Byggeriets BlockChain har til hensigt at bruge IoT-data og blockchain som løftestang til at øge produktiviteten, digitalisering og investering i ny teknologi i byggeriet.
Mads Danborg taler om BlockChain og IoT

Wexøe er involveret i Projekt Byggeriets BlockChain og i den forbindelse var i d. 18. august inviteret til at præsentere et indlæg på workshoppen: IoT og forbundne sensorer.

På scenen havde vi Mads Danborg, der brugte taletiden til at sætte fokus på, hvordan vi ved hjælp af IoT og intelligent styring af bygninger kan skære 20-­25 % af bygningers energiforbrug frem til 2030.
(kilde: http://kefm.beru.dk/media/6649/klimapartnerskab-bygge-og-anlaegssektoren-hovedrapport.pdf)

De fleste af vores bygninger er fra en tid uden særlig fokus på energieffektivitet og 80% af bygningerne vil stadig være i brug i 2050. Det er altså helt afgørende, at vi vedligeholder og udvikler dem til en ny klimafremtid.
Hent præsentation af IoT anvendelse og potentiale

IoT giver os mulighed for at drive bygningerne bedre og altså have større fokus på TotalCostofOwnership (TOC)

En stor del af nybyg, vedligehold og renovering foretages med et meget snævert fokus på ”her og nu”-omkostningen og ikke den langsigtede økonomi eller klimabelastningen.

Men med IoT kan der indsamles data om energiforbruget, der gør det let at spotte spild og optimeringsmuligheder, og fordi energiforbruget i bygninger meget afhænger af menneskelig adfærd, så er der rigtig meget at hente, ved at kigge i data.

Derudover kan vi ved hjælp af intelligent styring af bygningerne beregne og flytte energiforbruget til tidspunkter, hvor energien er grøn og billig.

Hør PodCast om Blockchain og Internet of Things i byggeriet.
Niels W. Falk fra HD Lab, Jakob Guldbrandsen fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Mads Nobel Danborg fra Wexøe taler om blockchain, og mulighederne inden for IoT, markedet for samt udfordringerne og mulighederne med sensorer og sensordata i byggebranchen.