Wexøe Casestory VesterSøhus

Hør hvorfor Henrik Kjær Christiansen, ejer af Kjær Architecture har valgt at bruge Berker 1930 i sin private bolig i VesterSøhus