Webinar: Intelligente distributionsnet / Smart grid

Vedvarende energikilder udfordrer det eksisterende el-distributionsnet og derved driften. Ved etablering af et intelligent el-distributionsnet kan disse udfordringer løses. Hør om praktiske eksempler.