Sikker vedligeholdelse af Festo automations-løsninger via remote-adgang

Hvordan commissionerer, vedligeholder og servicerer du dine Festo automations-løsninger remote, og vel at mærke på en sikker måde?
Se en spændende demo af dette, og få gode råd og tips undervejs.

I samarbejde med Festo har vi sammensat et webinar med fokus på, hvorledes du kan servicere og vedligeholde din Festo automationsløsning på en sikker remote forbindelse.

Du får på webinaret overblik over de forskellige muligheder, der er for at tilgå Festo automationsløsningen remote, så du har mulighed for at servicere og optimere maskiner hvor som helst fra.

På webinaret vil vi kort forklare begrebet “multiconnectivity” samt belyse, hvilke fordele der ligger heri.

Vi kommer ind på, hvordan man kobler på systemet med eWon og talk2M softwaren fra HMS, samt hvordan data hentes over i og bearbejdes i automation suite fra Rockwell Automation.

Webinaret slutter med en kort præsentation af månedens ”forfriskning”.

Efter webinaret sender vi en tilmeldingsformular, som du kan udfylde med din adresse, hvis du ønsker at få tilsendt og selv smage månedens “forfriskning”.

Målgruppe: maskinbyggere

0:00 Velkomst
0:28 Agenda
1:37 Demo
3:33 eCatcher
7:00 Ewon Cosy
8:45 Festo Automation Suite
15:17 Logix Designer/Studio 5000
27:43 Kaffesmagning