Remote Connectivity giver adgang til øget indtjening

Remote Connectivity dækker over fjernadgang og dataopsamling fra maskiner, og her er der i sandhed et stort potentiale for merforretning og derigennem øget indtjening.

Globaliseringen giver både nye muligheder og samtidig øget konkurrencesituation for maskinbyggerne. Dette gør, at mange udvider forretningsgundlaget med nye digitale services og løsninger. En oplagt mulighed er f.eks. at tilbyde overvågning 24/7 af maskiner, som er placeret ude omkring i verden og foretage præventiv vedligeholdelse, eller supportere med optimering af OEE (Overall Equipment Efficiency).

Se dette webinar, som vi har afholdt i samarbejde med HMS og få overblik over mulighederne med remote connectivity, eventuelle faldgruber og få tips og tricks til, hvordan du kan styre din digitaliseringsrejse mod en bedre konkurrencedygtighed.