Pfisterer spændingstester

Pfitsterer KP5 spændingstester med indbygget selvtester