Erfaringer med Wexøe Panelunderlag

Frandsen El monterer som pilotprojekt Wexøes nyudviklede panelunderlag i bebyggelsen Himmelbyen på Vestamager. Henrik Jensen fra Frandsen El deler her sin erfaring med panelunderlaget